Leergeld Utrecht ziet forse groei in aanvragen voor kinderen in armoede

Minstens 10.000 Utrechtse kinderen groeien op in een gezin met een laag inkomen. Daardoor kunnen zij vaak niet meedoen met school- of sportactiviteiten. Leergeld Utrecht helpt steeds meer kinderen om wél mee te doen. In slechts twee jaar tijd is het aantal kinderen dat Leergeld Utrecht helpt verzesvoudigd van 1300 naar ruim 8500 kinderen.

Steeds meer ouders vragen hulp
Leergeld Utrecht helpt met een tweedehands fiets of laptop, contributies voor sporten, muziek of dansles, scouting, online leren of huiswerkbegeleiding. In 2021 klopten de ouders van 1300 kinderen bij Leergeld aan. Twee jaar later werden 8500 kinderen geholpen. Het gaat inmiddels om meer dan 12.000 ondersteuningsaanvragen. Deze enorme groei laat zien dat de nood hoog is én dat ouders Leergeld steeds beter weten te vinden.

Groeiende hulpvraag
Die groei van het aantal hulpvragen ligt voornamelijk in de stijgende kosten van levensonderhoud. Steeds vaker kloppen ook werkende mensen aan voor hulp. Het Armoedefonds ziet dat lokale hulporganisaties een cruciale rol spelen in de aanpak van armoede. Zij hebben echter structurele (financiële) steun nodig om de groeiende hulpvragen te kunnen opvangen.

Hulporganisaties hebben structurele steun nodig
Leergeld Utrecht ontvangt geld van diverse fondsen en de gemeente Utrecht draagt meer bij dan vorig jaar. Leergeld Utrecht-voorzitter Selma Bas: “We kunnen veel doen met deze bijdragen, maar niet voldoende. Om de stijging het hoofd te kunnen bieden en de Utrechtse kinderen die opgroeien in armoede te kunnen blijven ondersteunen, heeft Leergeld Utrecht extra geld nodig.”

Onderzoek van het landelijke Armoedefonds, eind 2023, laat hetzelfde zorgwekkende beeld zien. De aanvragen bij hulporganisaties die armoede bestrijden, blijven stijgen.

Grote ongelijkheid tussen Utrechters
Utrecht is met voorsprong de stad met de meeste hoogopgeleiden van Nederland met een hoog inkomen. Tegelijk leven meer dan 23.000 Utrechters in armoede, en groeit 14% van de Utrechtse kinderen op in een gezin met weinig geld. Dat is 1 op 7 Utrechtse kinderen.

Utrecht: de stad van Sint Maarten
Utrecht staat al sinds Sint Maarten bekend als de stad waar we solidair zijn met elkaar en naar elkaar omkijken, zeker als je het zelf even niet redt. In Utrecht steunen we elkaar. De spreekwoordelijke mantel van Sint Maarten. Leergeld Utrecht roept alle Utrechters op om samen met alle inwoners, bedrijven en organisaties de kinderen in Utrecht de kansen te bieden die zij verdienen. De kans om huiswerk te maken op een laptop, om met een fiets naar school te gaan of om te sporten, dansen of muziek te maken en zich zo te ontwikkelen. Helpt u ook mee? Kijk op www.leergeldutrecht.nl.

De gevolgen van armoede
Opgroeien in armoede heeft grote negatieve gevolgen voor kinderen en ouders. Kinderen kunnen niet meedoen met “gewone” activiteiten van leeftijdgenoten, zoals sporten, een dagje uit of naar een feestje. Ze worden uitgesloten, ervaren stress en schaamte of hebben geen gelijke kansen om zich goed te ontwikkelen.

Ouders moeten de onmogelijke keuze maken tussen het kopen van eten, kleding voor hun kind, een laptop om huiswerk op te maken, de voetballes of een cadeautje voor de verjaardag. Het aantal kinderen dat opgroeit in gezinnen met een laag inkomen neemt landelijk toe. Zorgen over geld zorgen voor stress bij ouders, en kinderen nemen dat over. Er is geen sprake van een zorgeloze jeugd.

Wil je als journalist meer informatie? Neem contact op met : Cynthia Hansma, manager Leergeld Utrecht, via Cynthia.hansma@leergeldutrecht.nl.