Vacature bestuursleden Stichting Leergeld Utrecht (meerdere)

Vacature Bestuurslid Stichting Leergeld Utrecht

 

 

In de gemeente Utrecht wonen meer dan 13.000 kinderen in gezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Voor de aanschaf van schoolspullen, een fiets, sportkleding of een computer om huiswerk te maken schiet het gezinsinkomen veelal tekort en staan deze kinderen vaak letterlijk aan de zijlijn. Stichting Leergeld Utrecht vindt dat onacceptabel en wil dat álle kinderen volwaardig kunnen meedoen aan onderwijs, cultuur en sport.

Stichting Leergeld maakt momenteel een turbulente groei door: van ondersteuning van enkele honderden kinderen per jaar nog maar enkele jaren geleden,  helpen we dit jaar al bijna 10.000 kinderen. Onze ambitie is om, ook in deze periode met hoge inflatie en energiekosten die onze doelgroep helaas alleen maar groter maken, alle kinderen in Utrecht  te kunnen ondersteunen. Dat vergt grote inzet zowel aan de inkomstenkant door het verhogen van de inkomsten uit goede doelen fondsen, donateurs , subsidies en andere bronnen, als aan de uitgavenkant. Dat laatste betekent dat het geld goed terecht moet komen, daarvoor gebruiken we de Leergeldmethode die bestaat uit persoonlijk contact met de doelgroep. Ook stelt dit veel uitdagingen aan de organisatie.

Het dagelijks werk van Leergeld Utrecht wordt uitgevoerd door drie betaalde krachten en enkele projectmedewerkers (3 a 4 fte) en een team van op dit moment 16 vrijwilligers.

Een bestuur van zes tot acht leden stuurt de organisatie op hoofdlijnen aan. Vanwege het vertrek van twee van de huidige bestuursleden zoekt het bestuur van Leergeld Utrecht meerdere nieuwe bestuursleden, waaronder een secretaris.

Lees hier de volledige vacature en stuur jouw CV met motivatie voor 8 september naar coordinator@leergeldutrecht.nl