Meedoen als bedrijf

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Mogelijkheden voor bedrijven en organisaties

Social return

Om in aanmerking te komen voor opdrachten van de overheid moet je als bedrijf een percentage van de opdrachtsom invullen door Social Return. Het ondersteunen van projecten van Leergeld Utrecht kan daarvoor meetellen.

Dat kan concreet door ons financieel te steunen, door menskracht te leveren voor een actie, iemand bij ons te detacheren, of spullen (laptops, fietsen, kantoorartikelen) te doneren. Zo levert verzekeraar a.s.r. regelmatig menskracht voor acties. ARGO360 helpt ons om gedoneerde laptops op te schonen en opnieuw te installeren.

Wij werken samen met de afdeling Social Return van de gemeente Utrecht, Voor je Stadsie en Utrechtse Uitdaging. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met één van onze medewerkers via 030-2667521.

ANBI-status

Stichting Leergeld Utrecht heeft een ANBI keurmerk. Hierdoor zijn giften aan Leergeld Utrecht financieel aftrekbaar, ook voor bedrijven. Giften mag je van de winst aftrekken. Per jaar bedraagt de aftrek ten hoogste 50% van de winst, met een maximum van € 100.000.

Verbind een evenement aan Leergeld Utrecht

Een andere mogelijkheid is om een actie of evenement te verbinden aan Stichting Leergeld. Zo organiseren de gezamenlijke Utrechtse serviceclubs (zoals de Rotary en de Lions) ieder jaar een boekenbeurs en Leergeld Utrecht is al enkele keren uitgekozen als doel.

Studenten- en studieverenigingen kiezen soms Leergeld Utrecht als goed doel voor hun goede doelenweek of sponsorloop, het Hubrecht Instituut organiseerde een benefietconcert en de Jonge Democraten organiseerden een kerstveiling. De Universiteit Utrecht vroeg haar medewerkers oude ICT in te leveren en doneerde de waarde aan Leergeld.

 

Andere mogelijkheden

Natuurlijk zijn er nog meer creatieve ideeën te verzinnen. Een Utrechtse scholenstichting bestelde kerstpakketten, waarbij medewerkers de mogelijkheid kregen hun kerstgeschenk (deels) over te maken naar Stichting Leergeld Utrecht. Een Utrechtse huisarts die met pensioen ging organiseerde een afscheidssymposium waarbij gasten bij wijze van cadeau een gift konden doen aan Leergeld Utrecht.

Heb jij ook een creatief idee? Neem vooral contact met ons op!

Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen kunnen meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeien er in de gemeente Utrecht 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen hun zwemdiploma's halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, zich ontwikkelen en meetellen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!