Dit is Leergeld Utrecht

Stichting Leergeld Utrecht wil voorkomen dat kinderen in de Gemeente Utrecht door geldgebrek niet mee kunnen doen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Ons motto is:  “Laat alle kinderen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Welzijn_Algemeen_KinderenSamenSpelen_1667915989-90267

Onze missie

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld Utrecht biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig  participeren in de samenleving.  Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. De langetermijnambitie van Leergeld is dat alle kinderen kunnen meedoen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!