Organisatie

Op deze pagina vindt u informatie over hoe Leergeld Utrecht is opgebouwd. Welk werk wij leveren en welke mensen er bestuurlijk bij betrokken zijn.

Wie doet wat?

Leergeld Utrecht draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan op huisbezoek, verwerken aanvragen, ondersteunen bij de administratie of bestuur.Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door twee parttime coördinatoren (1 fte) die een salaris hebben op basis van de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Zij sturen de vrijwilligers aan, beoordelen de aanvragen en verrichten veel werk op het gebied van lobby, netwerken, communicatie en fondsenwerving.

Het bestuur van Leergeld Utrecht bestaat uit:

 • Selma Bas - voorzitter
 • Christien Enzing- penningmeester
 • Caroline Hoogslag - secretaris
 • Ton van Vught
 • Geert van der Veen
 • Marc Engberts
 • Eva Weijer

Leergeld Utrecht heeft ook een Comité van Aanbeveling. Zij supporten Leergeld in het dagelijks werk. In het comité zitten:

 • Mevr. Rinda den Besten
 • Dhr. Jan van Leijenhorst
 • Dhr. Rien Nagel
 • Mevr. Carry-Ann Tjong-Ayong

Privacy

Ouders en verzorgenden kunnen bij Stichting Leergeld Utrecht een aanvraag indienen voor een individuele bijdrage voor hun kind(eren) op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Om te beoordelen of de aanvrager voldoet aan onze criteria vragen wij naar verschillende persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij deze persoonsgegevens om te beoordelen of de aanvrager nog in aanmerking komt voor andere fondsen of subsidies.

Leergeld Utrecht vindt privacy belangrijk en onze procedures en bescherming van persoonsgegevens staan toegelicht in ons privacyreglement.

ANBI

Stichting Leergeld Utrecht heeft een ANBI keurmerk. Hierdoor zijn giften aan Leergeld Utrecht financieel aftrekbaar zijn.

Registratienummers

KVK nummer 30169073
RSIN nummer 809628557

Beleid

Het beleidsplan loopt van 2019-2023.