Organisatie

Op deze pagina vind je informatie over hoe Leergeld Utrecht is opgebouwd. Welk werk wij leveren en welke mensen er bestuurlijk bij betrokken zijn.

Wie doet wat?

Leergeld Utrecht draait voor het grootste deel op vrijwilligers. Deze vrijwilligers gaan op huisbezoek, verwerken aanvragen en ondersteunen bij administratie, communicatie of bestuur. Het dagelijks werk wordt uitgevoerd door vier parttime medewerkers (3 fte) die een salaris hebben op basis van de CAO Sociaal Werk. Zij sturen de vrijwilligers aan, beoordelen de aanvragen en verrichten veel werk op het gebied van lobby, netwerken en fondsenwerving.

Het bestuur van Leergeld Utrecht bestaat uit:

 • Selma Bas - voorzitter
 • Christien Enzing- penningmeester
 • Caroline Hoogslag - secretaris
 • André Dijkhuijs
 • Geert van der Veen
 • Vincent Liemburg
 • Pauline Fuhri

Leergeld Utrecht heeft ook ambassadeurs. Zij supporten Leergeld in het dagelijks werk. Onze ambassadeurs zijn:

 • Rinda den Besten (oud-voorzitter PO-raad & oud wethouder)
 • Arjan Kleuver (voorzitter Centrummanagement Utrecht)
 • Redouan el Yaakoubi (initiatiefnemer Stichting Durf te Dromen - Overvecht)
 • Nour el Ghezaoui (initiatiefnemer NG Hulp - Kanaleneiland)

Privacy

Ouders en verzorgenden kunnen bij Stichting Leergeld Utrecht een aanvraag indienen voor een individuele bijdrage voor hun kind(eren) op het gebied van onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Om te beoordelen of de aanvrager voldoet aan onze criteria vragen wij naar verschillende persoonsgegevens. Daarnaast gebruiken wij deze persoonsgegevens om te beoordelen of de aanvrager nog in aanmerking komt voor andere fondsen of subsidies.

Leergeld Utrecht vindt privacy belangrijk en onze procedures en bescherming van persoonsgegevens staan toegelicht in ons privacyreglement.

ANBI

Stichting Leergeld Utrecht heeft een ANBI keurmerk. Hierdoor zijn giften aan Leergeld Utrecht financieel aftrekbaar zijn.

Registratienummers

KVK nummer 30169073
RSIN nummer 809628557

Beleid

Het beleidsplan loopt van 2019-2023.

Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen kunnen meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeien er in de gemeente Utrecht 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen hun zwemdiploma's halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, zich ontwikkelen en meetellen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!