Onze werkwijze

De Leergeldformule om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes bestaat uit vier stappen.

Nederland, Oosterhout, 28-09-11
Stichting Leergeld.
© Foto Merlin Daleman

Stap 1:

Huisbezoek en check

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, krijgen bezoek van een deskundige vrijwilliger. Tijdens het bezoek wordt uw aanvraag besproken en bekeken welke hulp u mogelijk van ons krijgt. Wij kijken met u of en waarmee wij u kunnen helpen.

Stap 2:

Bemiddeling

Met ouders of verzorgers bekijken wij of zij gebruik kunnen maken van bestaande hulp, zoals de U-pas. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden van andere fondsen. Als de bestaande hulp niet genoeg is of gebruikt kan worden, zullen wij kijken of wij u kunnen helpen. Zie stap drie.

Stap 3:

Financieel vangnet

Wanneer er voor uw kind geen bestaande hulp is of wanneer deze hulp niet genoeg is, kan Leergeld extra hulp geven. Onze hulp is bijna altijd door de vergoeding te betalen aan de school of vereniging. Wij kijken altijd of onze hulp aan uw kind past binnen ons doel.

Stap 4:

Follow-up en nazorg

Na afhandeling van uw aanvragen bij Leergeld willen wij graag met u contact houden. Afhankelijk van uw situatie wisselt dit van telefonisch contact, mailcontact of een nieuw huisbezoek.