Onze werkwijze

De Leergeldformule om kinderen mee te laten doen met hun leeftijdsgenootjes bestaat uit vier stappen.

Aanvraag doen

Stap 1:

Intake en check

Gezinnen die Leergeld om hulp vragen, krijgen bezoek of een telefonische intake van een deskundige vrijwilliger. Tijdens deze intake wordt je aanvraag besproken en bekeken welke hulp je mogelijk van ons krijgt. Wij kijken met je of en waarmee wij je kunnen helpen.

Stap 2:

Bemiddeling

Samen met jou als ouder of verzorger bekijken wij of je gebruik kunt maken van bestaande hulp, zoals de U-pas. Daarnaast kijken wij naar de mogelijkheden van andere fondsen. Als de bestaande hulp niet genoeg is of gebruikt kan worden, zullen wij kijken of wij je kunnen helpen. Zie stap drie.

Stap 3:

Financieel vangnet

Wanneer er voor je kind geen bestaande hulp is of wanneer deze hulp niet genoeg is, kan Leergeld extra hulp geven. Onze hulp is bijna altijd door de vergoeding rechtstreeks te betalen aan de school of vereniging. Wij kijken altijd of onze hulp aan jouw kind past binnen ons doel.

Stap 4:

Follow-up en nazorg

Na afhandeling van je aanvragen bij Leergeld willen wij graag contact houden. Afhankelijk van je situatie wisselt dit van telefonisch contact, mailcontact of soms een nieuw huisbezoek.

Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen kunnen meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeien er in de gemeente Utrecht 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen hun zwemdiploma's halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, zich ontwikkelen en meetellen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!