Dit is Leergeld Utrecht

Leergeld Utrecht wil graag dat alle kinderen kunnen meedoen aan school-, sport- & cultuuractiviteiten. Hier mag het geldgebrek van ouders geen probleem zijn. “Laat alle kinderen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen”.

Nederland, Oosterhout, 28-09-11
Stichting Leergeld.
© Foto Merlin Daleman

Onze missie

Leergeld heeft als missie: Dat alle kinderen meedoen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten, ondanks de minimale financiële middelen van hun ouders. Leergeld Utrecht biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar om te deel te nemen aan bijvoorbeeld schoolreisjes, zwemles en scouting. Zodat deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zoveel mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volledig meedoen in de samenleving.  Door deze kinderen niet uit te sluiten, wordt voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!