Samenwerken is elkaar versterken!

Leergeld Utrecht werkt graag samen met haar partners. Ouders weten namelijk niet altijd rechtstreeks de weg naar ons of andere hulp te vinden. Daarom werken we samen met scholen, verenigingen en hulpverlenende instanties. Door de samenwerking versterken wij elkaar en geven wij de kinderen de hulp die zij nodig hebben.

samenwerken (canva)

Netwerken is belangrijk om het (lokale) beleid te volgen, te ondersteunen en te zo nodig te veranderen. Op deze manier proberen wij structureel iets bij te dragen aan de aanpak van armoede en sociale uitsluiting.

Stichting Leergeld Utrecht werkt lokaal en is lid van de Vereniging  Leergeld Nederland. Binnen de vereniging werken wij samen met Jeugdfonds Sport en Cultuur, Stichting Jarige Job en Nationaal Fonds Kinderhulp in het netwerk Sam&.

Op regionaal gebied werken wij samen met andere lokale Leergeld stichtingen zoals Nieuwegein, Houten, IJsselstein en Vianen. Binnenkort sluiten mogelijk Leergeld De Bilt en Leergeld Stichtse Vecht daarbij aan.

In de gemeente Utrecht zijn wij lid van de Armoedecoalitie en zijn wij actief in de werkgroep Jongeren en Schulden.

Leergeld Utrecht geeft ondersteuning aan gezinnen, zodat de kinderen kunnen meedoen aan school- sport en cultuuractiviteiten. Momenteel groeien er in de gemeente Utrecht 1 op de 8 kinderen op in armoede. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn.

Wij bieden kansen aan kinderen in de leeftijd van 0 t/m 17 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Door ondersteuning van Leergeld kunnen kinderen hun zwemdiploma's halen of op muziekles. Daarnaast ondersteunen wij bij de aanschaf van een laptop, sportkleding en/of een fiets. Allemaal normale levensbehoeften, waardoor kinderen zich kunnen ontplooien, zich ontwikkelen en meetellen.

Laat alle kinderen meedoen. Want nu meedoen is straks meetellen!