Steunen als bedrijf

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Als bedrijf

Is uw bedrijf ook graag maatschappelijk betrokken? Met uw gift aan Leergeld Utrecht helpt uw organisatie om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs mee te laten doen! Bijvoorbeeld ter gelegenheid van een jubileum/afscheid, personeelsfeest of een evenement.

In 2017 wilde een huisarts bij haar afscheid geen cadeaus, maar vroeg haar gasten een bedrag te doneren aan Leergeld Utrecht. Of doneerde medewerkers van Rabobank Utrecht de waarde van hun kerstpakket aan ons.

Als club of vereniging

Zoekt uw service club of studentenvereniging een mooi sponsordoel, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Met de actie van uw club en vereniging wordt aandacht gegeven aan het werk van Leergeld en ook aan het probleem waarvoor wij werken.

Zo ondersteunde Leo Club Utrecht ons met een bowlingtoernooi. Zette Cultural Cookery Utrecht een restaurant op voor week, waarvan de opbrengst voor Leergeld was. Was Leergeld het sponsordoel van het Utrecht Klokkenluiders Gilde in het jubileumjaar van Sint Maarten.

Welke actie kunt en wilt u doen? Neem dan contact op met de coördinatoren, info@leergeldutrecht.nl of 030 - 737 03 32!