Steunen als bedrijf

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn. Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

Als bedrijf

Is jouw bedrijf ook graag maatschappelijk betrokken? Met een gift aan Leergeld Utrecht helpt je organisatie om kinderen uit gezinnen met een krappe beurs mee te laten doen!

Je kunt bijvoorbeeld Leergeld Utrecht kiezen als cadeaudoel bij gelegenheden als een jubileum/afscheid, personeelsfeest of een evenement.

In 2017 wilde een huisarts bij haar afscheid geen cadeaus, maar vroeg haar gasten een bedrag te doneren aan Leergeld Utrecht. Of doneerden medewerkers van Rabobank Utrecht de waarde van hun kerstpakket aan ons.

Als club of vereniging

Zoekt je service club of studentenvereniging een mooi sponsordoel, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Met de actie van jouw club en vereniging wordt aandacht gegeven aan het werk van Leergeld en ook aan het probleem waarvoor wij werken.

Zo ondersteunde Leo Club Utrecht ons met een bowlingtoernooi. Zette Cultural Cookery Utrecht een restaurant op voor een week, waarvan de opbrengst voor Leergeld was. En was Leergeld Utrecht het sponsordoel van het Utrechts Klokkenluiders Gilde in het jubileumjaar van Sint Maarten.

Welke actie kun en wil jij doen? Neem contact op met de coördinatoren, info@leergeldutrecht.nl of 030 - 737 03 32!