Wat is de vrijwillige ouderbijdrage?

Elke school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Soms wordt nog een extra bijdrage gevraagd. De kosten voor bijvoorbeeld schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s (soms ook schoolkosten genoemd) vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage en hoeven dus niet betaald te worden als u dat niet wil of niet kan. Uw kind mag dan nog steeds meedoen met de extra schoolactiviteiten.