Medische kosten

Mijn kind heeft een bril nodig, maar de bril is heel duur. Mijn zorgverzekering geeft hiervoor geen vergoeding. Kunnen jullie helpen met de betaling van de bril?

Ja, wij kunnen in uitzonderlijke gevallen helpen met het betalen van de bril. Voor vergoeding van de kosten is een factuur nodig. Deze factuur vraag je op bij de opticien. De factuur moet je niet zelf al betalen. Stuur de factuur vervolgens naar ons toe. Wij kunnen dan een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Zij beoordelen de aanvraag. Dit kan een aantal weken duren.

Mijn kind heeft een beugel nodig. Mijn zorgverzekering vergoedt de kosten niet. Kunnen jullie deze kosten betalen? 

Nee, wij vergoeden deze kosten niet.