CONTRIBUTIE: Mijn kind heeft geen U-pas of het tegoed op de U-pas is niet genoeg om te sporten. Kunnen jullie ons helpen met betalen van de contributie?

Als je in aanmerking komt voor ondersteuning van ons, dan kunnen wij (voor 1 sport per kind) een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport. Vul dan het aanvraagformulier in en vink Sportkosten aan. Wij willen dan weten waar jouw kind wil sporten en hoe hoog de jaarcontributie (lesgeld) is. Het Jeugdfonds Sport beoordeelt dan de aanvraag. Dit kan enkele weken duren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt het Jeugdfonds Sport het geld direct over naar de sportvereniging. Het is dus belangrijk dat je de contributie niet zelf al betaalt.

Let op: het Jeugdfonds Sport vergoedt in 2024 maximaal 225 euro aan lesgeld voor sport.