Reiskosten

Mijn kind wil met het openbaar vervoer naar school. Kunnen jullie dit vergoeden?
Nee, wij vergoeden geen reiskosten van en naar school toe als dit medisch gezien niet noodzakelijk is. Als de afstand naar school heel erg groot is, dan kunnen wij in uitzonderlijke gevallen een aanvraag doen bij Kinderhulp voor een elektrische fiets.

Zie hieronder als jouw kind om medische redenen niet met de fiets naar school kan.

Voor mijn kind is het om medische redenen niet mogelijk om op de fiets naar de middelbare school te gaan. Kunnen jullie de kosten van het openbaar vervoer voor ons betalen?
Als het om medische redenen echt niet mogelijk is om op de fiets naar school te gaan, dan kunnen wij voor de vergoeding van de reiskosten (van en naar school toe) een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Zij beoordelen dan of de reiskosten voor jouw kind worden vergoed.

Er is wel een medische verklaring nodig waaruit blijkt dat jouw kind niet naar school kan fietsen. Dit kun je opvragen bij de (huis)arts die jouw kind behandelt.