Typecursus

Mijn kind wil een typecursus volgen. Kunnen jullie dit betalen voor ons?

Ja, wij kunnen hiervoor een vergoeding geven als deze cursus op advies van derden (bijvoorbeeld school) wordt gedaan. Wij hebben dus een verklaring nodig van een derde (bijvoorbeeld school) dat het belangrijk is dat je kind deze cursus gaat volgen. Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de typecursus.