Welke schoolkosten zijn er als mijn kind naar de middelbare school gaat?

Als je kind naar de middelbare school gaat, zijn de kosten hoger dan op de basisschool:

  • Laptop of tablet
  • Schoolkamp, excursies
  • Schriften, pennen, agenda
  • Rekenmachine
  • Sportkleding en/of werkkleding
  • Kopieerkosten
  • Kluispasje/sleutel
  • Fiets

De kosten kunnen wel oplopen tot € 1.200,-.

Gelukkig is er hulp. Niet alle kosten hoeven betaald te worden als dat niet kan. Hieronder wordt uitgelegd hoe.

Laptop

Sommige middelbare scholen hebben regelingen. Onderaan deze pagina kan je zien of de middelbare school van jouw kind een regeling heeft. Ook als de school geen regeling heeft, dient de school te helpen. Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.

Schoolkamp en excursies

Kosten voor schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Dit hoef je niet te betalen als je dat niet wil of niet kan. Hiervoor hebben ook een aantal scholen een regeling. Neem contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.

Schoolspullen

Via Leergeld Utrecht kan je vanaf 1 juni t/m 31 augustus een schoolspullenpas aanvragen waar € 50 op staat. Hier kan je kind bijvoorbeeld schriften, pennen, een agenda en gymkleding mee kopen. De schoolspullenpas kan je aanvragen als je een U-pas hebt of een inkomen van 150% van de bijstandsnorm.

Fiets

Is er een fiets nodig om naar school te gaan? Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor een tweedehands fiets. Daarvoor vragen wij een eigen bijdrage van € 30.