Welke schoolkosten zijn er als mijn kind naar de middelbare school gaat?

Als je kind naar de middelbare school gaat, zijn de kosten hoger dan op de basisschool:

  • Laptop of tablet
  • Schoolkamp, excursies
  • Schriften, pennen, agenda
  • Rekenmachine
  • Sportkleding en/of werkkleding
  • Kopieerkosten
  • Kluispasje/sleutel
  • Fiets

De kosten kunnen wel oplopen tot € 1.200,-.

Gelukkig is er hulp. Niet alle kosten hoeven betaald te worden als dat niet kan. Hieronder wordt uitgelegd hoe.

Laptop

Scholen kunnen jou vragen een laptop of tablet aan te schaffen voor je kind. Als je dit niet kunt hebben sommige middelbare scholen hebben regelingen om te helpen. Vanaf 1 april kan je op deze pagina zien of de middelbare school van jouw kind een regeling heeft. Maar, ook als de school geen regeling heeft, dient de school te helpen. Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.

Schoolkamp, excursies en andere activiteiten

Kosten voor schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s buiten het verplichte programma vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage hoef je niet te betalen als je dat niet wil of niet kan. De school mag je kind dan niet uitsluiten van de activiteit. Hiervoor hebben ook een aantal scholen een regeling, vanaf 1 april kan je hier zien of dat op de school van jouw kind zo is. Neem voor meer informatie contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben ook een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.

Schoolspullen

Lesmateriaal dat je kind in een specifiek jaar nodig heeft zoals leerboeken, werkboeken of eigen materiaal van de school moet door de school betaald worden. Extra materiaal voor je kind dat langer dan een jaar mee gaat (zoals een atlas, woordenboek, agenda, rekenmachine, sportkleding of praktijkkleding) moeten de ouders zelf betalen.

Fiets

Is er een fiets nodig om naar school te gaan? Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor een tweedehands fiets. Daarvoor vragen wij een eigen bijdrage van € 30.

Algemene informatie schoolkosten

Wil je meer weten over je rechten met betrekking tot schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage kijk dan hier voor meer informatie van de overheid en hier voor een folder met uitleg. Ook op de website van Ouders & Onderwijs vind je veel informatie.