Welke schoolkosten zijn er als mijn kind naar de middelbare school gaat?

Als je kind naar de middelbare school gaat, zijn de kosten hoger dan op de basisschool. Er zijn verschillende soorten schoolkosten. Je hoeft niet alle schoolkosten zelf te betalen. Sommige kosten moet de school betalen. Ook voor andere kosten is er steun.

In dit overzicht staat wie verantwoordelijk is voor de kosten, de school of de ouders.

Er zijn vier soorten schoolkosten:

  1. Kosten voor de school
  2. Kosten voor ouders/ verzorgers
  3. Kosten voor laptops
  4. Vrijwillige ouderbijdrage (schoolkamp, excursies e.a. activiteiten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Kosten voor school

De school is verantwoordelijk voor lesmateriaal, zoals leerboeken, werkboeken, projectboeken, examentraining en eigen lesmateriaal.

In dit overzicht staat wat de school ook zelf betaalt en niet aan jou als ouder mag vragen.

2. Kosten voor ouders/ verzorgers 

Sommige materialen moeten door ouders/ verzorgers zelf betaald worden. Het gaat dan om kosten voor persoonlijke materialen die langer dan een jaar meegaan. Het kan gaan om een atlas, woordenboeken, rekenmachine, multomap, gereedschap.

Soms is het niet nodig woordenboeken en een atlas (nieuw) aan te schaffen. Kinderen zoeken veel op het internet. We raden aan af te wachten wat écht nodig is. Soms zijn er aanbiedingen of kun je iets tweedehands aanschaffen. Bij Leergeld Utrecht kan je aan het eind van een schooljaar een Schoolspullenpas aanvragen waar je een deel van deze schoolspullen mee kunt kopen. Deze is helaas maar voor een beperkte groep kinderen die naar de middelbare school gaat aan te vragen. Houd daarvoor onze website in de gaten. Als in de bovenbouw een grafische rekenmachine verplicht is kun je deze aanvragen bij Leergeld Utrecht.

3. Kosten voor laptop of tablet

Scholen kunnen jou vragen een laptop of tablet aan te schaffen voor je kind. Als je dit niet zelf kunt betalen, moet de school jou helpen. De school is ervoor verantwoordelijk dat elk kind de juiste middelen heeft om het schoolwerk te maken. Sommige middelbare scholen hebben een solidariteitsfonds om te helpen. Vaak vragen zij ouders ook de U-pas te gebruiken. Vanaf 1 april kan je op deze website zien welke regeling de middelbare school van jouw kind heeft en bij wie je een aanvraag in kunt dienen: bij Leergeld Utrecht of bij de school. Neem voor de zomervakantie contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Volgens de wet is de school verplicht te helpen. Dat kan ook zijn met een leenlaptop. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Hierin staat precies wie wat moet regelen of betalen. Die brief kan je hier vinden.

4. Schoolkamp, excursies en andere activiteiten (Vrijwillige ouderbijdrage)

Kosten voor schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s buiten het verplichte programma vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage hoef je niet te betalen, hij is vrijwillig. Alle kinderen mogen meedoen met deze activiteiten, ook als ouders niet betalen. Ook hiervoor hebben sommige scholen een solidariteitsfonds. Vanaf 1 april kan je hier zien hoe dat op de school van jouw kind is geregeld. Neem voor meer informatie contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben ook een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Hierin staat precies wie wat moet regelen of betalen. Die brief kan je hier vinden.

Algemene informatie schoolkosten

Wil je meer weten over je rechten met betrekking tot schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage kijk dan hier voor meer informatie van de overheid en hier voor een folder met uitleg. Ook op de website van Ouders & Onderwijs vind je veel informatie.

 

Fiets

Is er een fiets nodig om naar school te gaan? Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor een tweedehands fiets. Daarvoor vragen wij een eigen bijdrage van € 30. Als die eigen bijdrage een probleem is, laat het ons dan weten.