Impact en resultaten 2022

Stichting Leergeld Utrecht zorgt ervoor dat duizenden kinderen in Utrecht (4 t/m 18 jaar) uit gezinnen met lage inkomens tóch mee kunnen aan sport- en cultuuractiviteiten en noodzakelijke schoolspullen aan kunnen schaffen. Want kinderen mogen niet de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders. 2022 was natuurlijk ook het jaar van ongekende energieprijzen en inflatie en ook dat konden wij niet negeren.

Dankzij Stichting Leergeld Utrecht konden onder andere:

  • 7750 kinderen een Kledingpas krijgen waarmee zij warme winterkleding konden aanschaffen en niet in de kou bleven staan;
  • 1300 middelbare scholieren met de Schoolspullenpas schriften, pennen, een atlas, een boek voor de literatuurlijst of gymkleding aanschaffen (i.s.m. het Armoedefonds);
  • 1365 kinderen tóch hun verjaardag vieren met de Verjaardagsbox (i.s.m. Stichting Jarige Job)
  • 339 kinderen een laptop aanschaffen, zodat zij zich digitaal konden ontwikkelen en schoolopdrachten uit konden voeren;
  • Ruim 250 kinderen naar de sportclub omdat Leergeld de contributie voor haar rekening nam (i.s.m. het Jeugdfonds Sport);
  • 140 kinderen naar zwemles;
  • 150 kinderen een fiets krijgen om naar de voor hen meest geschikte school te gaan of naar cultuur- of sportactiviteiten.

Daarnaast hielpen wij vele ouders en hun kinderen op weg in het woud van regelingen en organisaties. Wij wijzen hen op de mogelijkheden via de U-Pas en Buurtteams of vertellen wat het Nationaal Fonds Kinderhulp en het Paul Verweel Sportfonds kunnen betekenen. Lees hier meer over onze werkwijze en klik hier voor ons volledige hulpaanbod.

Inmiddels kunnen wij duizenden gezinnen uit deze kwetsbare doelgroep bereiken en zij weten ons ook steeds beter te vinden.
Daardoor kunnen wij ook aan de bel trekken als het fout gaat in de praktijk, zoals toen we zagen dat op sommige scholen de vrijwillige ouderbijdrage toch niet zo vrijwillig bleek te zijn. Ouders werden onterecht onder druk gezet om deze bijdrage te betalen en waren bang dat als zij dat niet zouden doen hun kinderen niet mee zouden kunnen op schoolreisje. Mede dankzij Stichting Leergeld greep de gemeente in en gebeurt dit steeds minder en wordt ouders en kinderen deze stress en onzekerheid bespaard.

Doe nu mee en zorg ervoor dat we deze hulp aan gezinnen in nood kunnen blijven bieden.