Informatie over schoolkosten 2022-2023

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Sinds 1 augustus 2021 is er een nieuwe wet over deze ouderbijdrage. De ouderbijdrage is echt vrijwillig en hoeft u dus niet te betalen als u dat niet wilt of niet kan. De school kan u niet verplichten de vrijwillige ouderbijdrage te betalen.

Elke school vraagt aan ouders een vrijwillige ouderbijdrage. Dit geld wordt onder andere gebruikt voor het organiseren van (kerst)vieringen, een musical of sportdagen. Vaak vragen scholen ook een extra bijdrage van ouders voor bijvoorbeeld schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s. Ook deze kosten (soms ook schoolkosten genoemd) vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage en hoeft u dus niet te betalen als u dat niet wilt of niet kan.

Als u deze kosten niet betaalt, dan mag de school uw kind niet uitsluiten van deze extra schoolactiviteiten. De school mag ook geen ander alternatief bieden. Uw kind wordt door het niet betalen van de vrijwillige ouderbijdrage, dus niet uitgesloten van de schoolactiviteiten. Uw kind kan nog steeds overal aan meedoen.

Stichting Leergeld Utrecht zal deze kosten vanaf nu dus ook niet meer vergoeden aan de scholen. Dit is besproken met de schoolbesturen van alle scholen in Utrecht.

Welke gevolgen heeft dit voor u?
U hoeft de facturen/rekeningen van school voor de kosten die onder de vrijwillige ouderbijdrage vallen niet te betalen als u dat niet wilt of niet kan.

Wat kunt u doen als u een factuur krijgt?
U kunt contact opnemen met de school en vertellen dat u de vrijwillige ouderbijdrage niet kan of wilt betalen. Dit kunt u doen door de school te mailen, te bellen of door langs te gaan op school. U kunt hierbij ook deze brief laten zien. Zie brief basisonderwijs. Zie brief voorgezet onderwijs.

Als het goed is, krijgt u hierna geen factuur of herinnering meer.
Krijgt u tóch nog een herinnering, neem dan contact op met Stichting Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl, bel ons tijdens de telefonische spreekuren of stuur ons een WhatsApp-bericht. Ons telefoonnummer is 030-7370332.

De telefonische spreekuren zijn op:
– maandagochtend 9.30 uur – 12.00 uur;
– dinsdagmiddag 13.30 uur – 15.00 uur;
– donderdagochtend 9.30 uur – 12.00 uur.

Met uw toestemming nemen we dan contact op met de school.

Wat vergoedt Stichting Leergeld Utrecht wel?
Een overzicht met de ondersteuning die Leergeld Utrecht geeft, vindt u hier: https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/welke-hulp-geeft-leergeld/
Natuurlijk kunt u bij ons aanvragen blijven doen. Wij helpen nog steeds met vergoedingen voor sport, scouting, een fiets, verjaardagen, zwemlessen, muziek-/theater- of danslessen en andere zaken zoals bijvoorbeeld bijles of huiswerkbegeleiding.

Ook voor schoolspullen zoals bijvoorbeeld pennen, schriften, een agenda, een schooltas en/of gymkleding kunt u nog steeds bij ons terecht. Wij bieden hiervoor ieder jaar opnieuw de Schoolspullenpas aan.

Een aanvraag kunt u doen via: https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/

Wij werken ook nog steeds samen met Stichting Jarige Job, SAM& voor alle kinderen en Stichting Kinderhulp.

Nieuwsbrief
Wilt u op de hoogte blijven van alles wat Stichting Leergeld Utrecht voor u kan betekenen en van alle acties die wij hebben, meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief.

Heeft u nog vragen?
Neem contact met ons op per e-mail via info@leergeldutrecht.nl of via het telefoonnummer 030-7370332 tijdens onze spreekuren (zie hierboven).

Voor de scholen
Mocht u naar aanleiding van deze informatie waarmee de ouder naar u toe is gekomen, nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.

Met vriendelijke groeten,

Harmen
Coördinator