Landelijke Leergeld Dag – Samen maakt MEEDOEN mogelijk!

Aanstaande zaterdag 1 juni is het de tweede Landelijke Leergeld Dag! Op de dag vragen alle Leergeld stichtingen aandacht voor kinderen die opgroeien in Armoede. Deze kinderen hebben een groot risico op uitsluiting van activiteiten op school, van sport en cultuur. In Nederland zijn er bijna 400.000 kinderen die opgroeien in armoede. In Utrecht groeit 1 op de 8 kinderen op in armoede. Dit is een onacceptabel aantal. Het doel en het werk van Leergeld Utrecht staat in het teken dat deze kinderen blijven meedoen aan school, sport en culturele activiteiten.

Onze Landelijke Leergeld Dag staat in het teken van samenwerking. Wij kunnen ons werk alleen doen, als we het samen met partners doen. Richting 1 juni besteden wij op de sociale media (Facebook en Twitter) dagelijks aandacht aan één van deze partners. Deze partners zijn: De Armoedecoalitie, het U-pasbureau, KF Hein Fonds, de Gemeente Utrecht en de Scholen.

  • In de Armoedecoalitie zitten veel organisaties die werken met of voor de arme gezinnen in Utrecht. Doel van deze coalitie is om sociale uitsluiting tegen te gaan en armoede een gezicht te geven. Samen staan we op voor onze doelgroep, zodat de situatie voor deze kinderen en gezinnen wordt verbeterd. Lees hier meer over de Armoedecoalitie.
  • Leergeld Utrecht kan haar werk niet doen zonder geld. Daarom zijn fondsen van groot belang. Wij zijn heel blij met de samenwerking met het KF Hein Fonds. Al jaren ondersteund dit fonds het werk van Leergeld. Directeur Quinten Peelen en adviseur Daniëlle Sauren zien ook dat Leergeld groeit en passen hun ondersteuning daarop aan! Wil je Leergeld Utrecht ook ondersteunen, kijk dan hier!
  • In Utrecht krijgen kinderen die opgroeien in armoede een U-pas. Op school, bij de sportvereniging of bij de fietsenwinkel kunnen zij hun budget inzetten. Het budget is niet altijd voldoende om mee te doen. In deze situatie kunnen gezinnen een beroep doen op leergeld. Waar de U-pas de basis vormt, is Leergeld de aanvulling. Samen lukt het beter om alle kinderen te laten meedoen. Kijk hier voor meer informatie over de U-pas.
  • De samenwerking met de Gemeente Utrecht is van groot belang. Zij maken immers het beleid voor het sociale domein, voor de armoede-aanpak. Leergeld heeft maandelijks contact met de beleidsadviseurs, bijvoorbeeld over het beleid, werking van de U-pas, huiswerkbegeleiding en signalen uit ons werk. Jaarlijks hebben wij een overleg met wethouder Linda Voortman en spreken wij regelmatig met raadsleden om hen te informeren over ons werk. Onlangs maakte we kennis met wethouder Anke Klein van onderwijs en overhandigden wij haar ons jaarverslag en boek over het werk van Leergeld.
  • Elk kind dat door Leergeld wordt ondersteund zit op school. De meeste aanvragen zijn voor ondersteuning in de schoolkosten. Daarom heeft Leergeld Utrecht sinds 2016 een intensievere samenwerking met 14 scholen in het Voorgezet Onderwijs. Samen met de scholen zorgen we ervoor dat de kosten geen drempel zijn, om mee te gaan op schoolreis, excursies of examenreizen. Lees hier meer over de samenwerking met scholen.

Tot slot. Samenwerking is van enorm belang voor onszelf, maar vooral om de kinderen en hun ouders te ondersteunen. Hulp kan beter, sneller en effectiever als je samen werkt. Hierboven staan enkele voorbeelden van partners waarmee wordt samengewerkt. Wilt u kennismaken met ons, de samenwerking verbeteren of meer informatie neemt u dan contact met ons op. Bel naar 030 – 73 70 332 of mail naar info@leergeldutrecht.nl.