Leergeld Café op woensdag 2 juni – voor Buurtteams en onderwijs

Een prachtige uitnodiging!

Wat wordt er georganiseerd?
Op woensdag 2 juni van 20.00 uur tot 21.45 uur organiseert Leergeld Utrecht een online Leergeld Café. Tijdens deze online bijeenkomst praten we met elkaar over “samenwerking voor kinderen in armoede”. In de aanpak van armoede onder kinderen is samenwerking van groot belang. Hoewel de samenwerking steeds vaker ontstaat, blijft aandacht nodig.  Bijvoorbeeld om de afstemming goed te houden en bekend met elkaar te zijn. Tijdens dit online café gaan we met elkaar op zoek naar antwoord op: Hoe verbeteren we onze samenwerking? Hoe bundelen we onze krachten? En, hoe optimaliseren we de afstemming.

Stel je voor: Bij een gezin komt het buurtteam op bezoek. Er wordt een aanvraag voor zwemles en schoolkosten gedaan. Leergeld komt graag op huisbezoek om de aanvraag te bespreken. Ook worden er door het buurtteam en het gezin meerdere formulieren ingevuld. Zowel in het proces van het buurtteams, als van Leergeld Utrecht zit overlap. Kortom, een goede samenwerking en afstemming biedt kansen om dit eenvoudiger te maken.

Voor wie is deze bijeenkomst?
Als je werkzaam bent in Utrecht binnen het sociale domein, zoals medewerkers van het buurtteam, sociaal makelaars en medewerker van Leerplicht. Weet je niet zeker of je erbij hoort, lees dan de uitnodiging of neem contact op.

De uitnodiging.
De uitnodiging vindt u via deze link: Uitnodiging Leergeldcafé 2 juni 2021. Deze link wordt als pdf gedownload.