Leergeld Utrecht wint Utrechtse vrijwilligerstrofee!

“Leergeld Utrecht maakt waanzinnig veel impact voor kinderen, een leven lang.” Met die motivatie van de jury ontving Leergeld Utrecht op 7 december de Utrechtse vrijwilligerstrofee, de gemeentelijke waarderingsprijs voor vrijwillige inzet in de stad Utrecht.

Leergeld Utrecht ontvangt de prijs omdat de stichting het mogelijk helpt maken dat kinderen uit gezinnen die het financieel niet breed hebben, kunnen deelnemen aan school-, sport- en cultuuractiviteiten. Zo kregen 1300 kinderen sinds de uitbraak van het coronavirus een laptop, zodat ze op een goede manier thuisonderwijs kunnen volgen. Aan de prijs is een geldbedrag van 2500 euro verbonden.

Thuissituatie

‘Stichting Leergeld Utrecht maakt waanzinnig veel impact voor kinderen voor heel de stad, een leven lang. En bereikt niet alleen het kind, maar ook de directe omgeving’, aldus de jury van de Utrechtse vrijwilligersprijs. ‘Ze komen bij de mensen thuis en zien zo veel van de thuissituatie. Leergeld Utrecht biedt kansen aan kinderen die anders aan de zijlijn staan.’

Bij Leergeld Utrecht werken, naast 1,5 betaalde kracht 15 vrijwilligers. Het meewerkende, onbezoldigde bestuur bestaat uit acht personen.

‘Oplosbaar probleem’

Leergeld Utrecht ontvangt de prijs op de dag van de Vrijwilliger, én kort nadat de stichting haar 21-jarig Jubileum vierde in Bibliotheek Neude in Utrecht. Tijdens dit jubileum, op 3 november, presenteerde de stichting een ambitieus groeiplan voor de komende jaren.

‘Momenteel kunnen zo’n 13.000 Utrechtse kinderen niet volop meedoen aan onderwijs, sport en cultuur. Dat is onacceptabel, maar het is ook een oplosbaar probleem’, betoogde voorzitter Selma Bas. Ze schetste een plan om het mogelijk te maken dat álle 13.000 kinderen die opgroeien in armoede volwaardig kunnen meedoen aan school, sport en cultuur. Belangrijke elementen daarvan zijn: ruimere financiering vanuit de gemeente Utrecht, intensievere en meer structurele samenwerking met fondsen en sponsors, en meer menskracht om het werk te kunnen uitvoeren. ‘Daarnaast is verbreding en versterking van het netwerk een voorwaarde om onze ambities de komende jaren te kunnen waarmaken’, aldus Bas.

Leergeld Utrecht beschouwt het ontvangen van de Vrijwilliger prijs 2021 als belangrijke steun in de rug om deze ambities de komende jaren waar te maken.