Nieuw solidariteitsfonds ouderbijdrage scholen: “Belangrijke stap, maar we zijn er nog niet”

Niet alle ouders in Utrecht kunnen de vrijwillige ouderbijdrage betalen. Daarom zet de gemeente samen met schoolbesturen van basisscholen in Utrecht een solidariteitsfonds op. De vrijwillige ouderbijdrage blijft bestaan, maar het bedrag gaat naar het fonds in plaats van direct naar de betreffende school. Zo worden ouderbijdragen eerlijker verdeeld en krijgen kinderen meer gelijke kansen. Lees hier meer.

Geen drempel om mee te doen op school

Wij zijn ontzettend blij met dit nieuws! Leergeld Utrecht werkt nu al samen met enkele losse middelbare scholen en één schoolbestuur in het voortgezet onderwijs om ouders te ondersteunen die de vrijwillige schoolkosten niet kunnen betalen. Dit geldt helaas niet voor alle scholen en besturen: de meeste scholen bepalen afzonderlijk hoe zij omgaan met de vrijwillige ouderbijdrage. Een belangrijk speerpunt van Leergeld Utrecht in de afgelopen jaren was om daarvan af te stappen.

Zo kan een einde gemaakt worden aan de grote verschillen tussen scholen, het bedrag dat ze vragen en wat ze daarmee organiseren. Op de ene school is de ouderbijdrage 200 euro en wordt het hele jaar veel georganiseerd zoals een schoolreisje naar de Efteling. Op de andere school in een wijk waar veel armoede is, is de bijdrage 10 euro omdat niet meer van ouders gevraagd kan worden. Het schoolreisje gaat dan eerder naar de speeltuin in de wijk en de excursies zijn eenvoudiger.

Manager Leergeld Utrecht Cynthia Hansma: “Dit solidariteitsfonds is een belangrijke stap naar een écht stedelijk fonds, waar naast basisscholen ook alle middelbare scholen aan meedoen. Dan pas zorgen we echt dat de vrijwillige ouderbijdrage en andere schoolkosten geen drempel zijn voor kinderen om mee te doen. Zo kunnen we stress wegnemen bij ouders die al geldzorgen hebben en hun kinderen alles willen bieden wat ze nodig hebben.”

Verdere ontwikkeling van het Solidariteitsfonds

En dat laatste is keihard nodig. De ongelijkheid in Utrecht is groot: meer dan 10.000 kinderen groeien op in een gezin met weinig inkomen. Hoewel de wet vrijwillige ouderbijdrage er al bijna 3 jaar is, zijn er nog steeds scholen die deze wet niet kennen of niet goed naleven. Zo zitten er nog steeds ouders en kinderen met kosten die eigenlijk vrijwillig zijn en kunnen deze kinderen niet altijd volwaardig meedoen.

Als alle scholen in Utrecht meedoen, kan dit fonds een nog groter succes worden. Leergeld Utrecht werkt graag mee aan de verdere ontwikkeling van dit stedelijk solidariteitsfonds. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat alle Utrechtse kinderen en hun ouders mee kunnen doen.