Nú investeren in kinderen en jongeren die opgroeien in armoede betaalt zich terug

Donderdag 14 maart debatteert de Utrechtse gemeenteraad over de Nota bestaanszekerheid. Hierin staan de nieuwe plannen van de gemeente voor armoedebestrijding. We zijn er trots op dat Utrecht opnieuw meer doet dan wat er landelijk wordt bepaald.

 

Nog te veel Utrechtse kinderen leven in armoede. Deze armoede wordt vaak van generatie op generatie doorgegeven. Uit onderzoek blijkt dat het erg moeilijk is om uit armoede te komen wanneer een kind in armoede opgroeit.

Nu méér investeren in kinderen en jongeren betekent méér kans om intergenerationele armoede te doorbreken, méér kans dat deze kinderen wél mee kunnen doen, hun talenten ontwikkelen en uit de situatie van armoede komen.

 

Focus op kinderen en jongeren

Om intergenerationele armoede te doorbreken focust de gemeente Utrecht in de nieuwe plannen meer op armoedebestrijding bij kinderen en jongeren. Dat vinden wij als Leergeld Utrecht een verstandige keuze en hard nodig.

We zien namelijk de aanvragen voor ondersteuning bij Leergeld al een paar jaar stijgen. We hielpen vorig jaar 8.500 kinderen meer dan 12.000 keer*. Ook op andere organisaties die kinderen ondersteunen die opgroeien in armoede, wordt een steeds groter beroep gedaan.

We zijn daarom blij met de focus op kinderen en jongeren en vinden het tegelijkertijd ingewikkeld dat door deze nieuwe focus andere groepen minder steun krijgen. Iedereen in nood verdient hulp.

 

*Leergeld Utrecht hielp met o.a. een tweedehands fiets of laptop, een abonnement op Squla om thuis voor school te oefenen, contributie voor sport, muziek of dans, een cadeautje voor de feestdagen en een pas om schoolspullen voor de middelbare school te kopen.

 

Zaadjes planten voor later

We beseffen dat de gemeente Utrecht al meer doet dan veel andere gemeenten. En we realiseren ons dat sommige zaken waarvoor wij pleiten een langere adem vragen dan de termijn van deze nieuwe nota (vier jaar). Tegelijk vinden we het belangrijk dat de zaden voor later nú worden geplant.

We vinden het wel een zorgpunt dat de U-pas in de nota centraal staat als het middel om steun te bieden. Hierdoor wordt een deel van de kinderen die opgroeien in een gezin met een laag (besteedbaar) inkomen niet bereikt. De U-pas is namelijk alleen aan te vragen door gezinnen met een inkomen tot 125% van de bijstandsnorm. Wij pleiten daarom voor een bereik van gezinnen met een inkomen tot 150% om een harde armoedeval te voorkomen als het inkomen tot boven de 125% stijgt en veel regelingen wegvallen.

Meedoen is wat Leergeld betreft gelijke kansen bieden en sociale uitsluiting voorkomen. En dus een stuk breder dan sport & cultuur. Daarom pleiten wij ervoor dat er bij kinderarmoede breed gekeken wordt wat er nodig is om kinderen mee te kunnen laten doen. Vanuit Leergeld ondersteunen we kinderen om goed mee te kunnen doen op school, met bijvoorbeeld een laptop of schoolspullen, maar ook huiswerkbegeleiding of een activiteit met de klas. Ook via een cadeautje tijdens dure feestmaanden of een bed thuis (zoals ook door andere organisaties dan Leergeld worden aangeboden) ondersteunen we de kinderen.

Daarnaast accepteren niet alle sport & cultuur-aanbieders de U-pas, waardoor nieuwe drempels ontstaan voor kinderen en jongeren die mee willen doen.

 

Maak het mogelijk om te blijven helpen

Koester en steun de organisaties die bijdragen aan het bestrijden van kinderarmoede. Zij hebben een groot bereik van ook gezinnen die zich, ondanks hun ondersteuningsbehoefte, vaak niet zelf melden voor ondersteuning. Zij zorgen voor persoonlijk contact en bieden maatwerk om ook die kinderen te bereiken die net buiten de regelingen vallen. In de situatie bij Leergeld is het netwerk met het onderwijs en diverse samenwerkingspartners in het sociaal domein (zoals bijvoorbeeld buurtteams) van grote meerwaarde om ook die gezinnen te bereiken.

De bijdrage van de gemeente voor deze organisaties is zeer welkom, maar bij verre niet genoeg om de duizenden kinderen die in Utrecht opgroeien in armoede te ondersteunen. Leergeld Utrecht en andere organisaties die kinderen in armoede ondersteunen werven zelf een aanzienlijk deel van het benodigd budget. Bovendien wordt een groot deel van het werk verzet door vrijwilligers.

De nota bestaanszekerheid roept onzekerheid op over de subsidies en (financiële) steun vanuit de gemeente. Dit maakt het moeilijker om kinderen te blijven helpen. Biedt deze organisaties daarom meer zekerheid.

Zorg dat organisaties die zich al jarenlang voor kinderen inzetten dit kunnen blijven doen. Blijf gebruikmaken van het uitgebreide netwerk onder de doelgroep en de vrijwillige inzet. Door extra bijdragen van fondsen en donateurs haalt Leergeld meer waar voor de gemeentelijke euro. Zo kunnen we elk kind in Utrecht de kansen geven die ze verdienen.