Regelingen voor schoolkosten per middelbare school

Als je kind naar de middelbare school gaat, kan je voor de kosten op verschillende manieren ondersteuning krijgen. Om je te helpen hebben wij per school de informatie verzameld en hoe je de ondersteuning kan krijgen.

https://leergeldutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/05/cropped-icon-leergeld-512.png

Als je kind naar de middelbare school gaat, zijn de kosten hoger dan op de basisschool:
 • Laptop of tablet
 • Schoolkamp, excursies
 • Schriften, pennen, agenda
 • Rekenmachine
 • Sportkleding en/of werkkleding
 • Kopieerkosten
 • Kluispasje/sleutel
 • Fiets
De kosten kunnen wel oplopen tot € 1.200,-. Gelukkig is er hulp. Niet alle kosten hoeven betaald te worden als dat niet kan. Hieronder wordt uitgelegd hoe.

Laptop
Sommige middelbare scholen hebben regelingen. Onderaan deze pagina kan je zien of de middelbare school van jouw kind een regeling heeft. Ook als de school geen regeling heeft, dient de school te helpen. Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.  

Schoolkamp en excursies
Kosten voor schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Dit hoef je niet te betalen als je dat niet wil of niet kan. Hiervoor hebben ook een aantal scholen een regeling. Neem contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.  

Schoolspullen
Via Leergeld Utrecht kan je vanaf 1 juni t/m 31 augustus een schoolspullenpas aanvragen waar € 50 op staat. Hier kan je kind bijvoorbeeld schriften, pennen, een agenda en gymkleding mee kopen. De schoolspullenpas kan je aanvragen als je een U-pas hebt of een inkomen van 150% van de bijstandsnorm.  

Fiets
Is er een fiets nodig om naar school te gaan? Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor een tweedehands fiets. Daarvoor vragen wij een eigen bijdrage van € 30.

Let op: Als je kind op 1 juli 11 jaar is en komend schooljaar naar de middelbare school gaat, dan heeft hij/zij recht op een U-pastegoed van €385. Vraag dit aan bij het U-pasbureau en kies in het contactformulier bij onderwerp dan voor “Aanpassen van U-pastegoed”.

Scholen kunnen een bedrag voor schoolkosten vragen, die ouders moeten betalen. Voor extra activiteiten buiten de lessen om, hoeven ouders niet te betalen als ze dat niet kunnen. Voorbeelden zijn een sportdag, een museumbezoek of een schoolreis. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig betekent dat je niet verplicht bent om de ouderbijdrage te betalen. De kosten voor bijvoorbeeld schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage. Je kind mag dan nog steeds meedoen met de extra schoolactiviteiten, zoals een schoolreis. Zie de regelingen per school onderaan deze pagina.

Het verschilt per school welke regeling er is voor de schoolkosten. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een of meer middelbare scholen? Kies dan hieronder de school waar je de informatie van wilt en geef aan of je kind een U-pas heeft.

N.B. staat de (toekomstige) school van je kind er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Informatie schoolkosten per school

VO schoolinformatie
U-pas
Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
Deze school heeft een solidariteitsfonds.

 • laptop: neem contact op met de financiële administratie van school.
 • Ouderbijdrage (voor brugklaskamp en multifunctionals-pas): de school biedt op maat gemaakte regelingen aan voor ouders die dit niet kunnen betalen, neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

 • laptop: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school als je dit zelf niet kan betalen.
 • ouderbijdrage (voor brugklaskamp en multifunctionals-pas): de school biedt op maat gemaakte regelingen aan voor ouders die dit niet kunnen betalen, neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: wij geven schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van o.a. Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je recht hebt op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig. Vraag dit bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of  daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn (schoolcampus filialen), Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.
 • eventueel een tweedehands fiets om naar school te gaan.
Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig. Vraag dit bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: wij geven schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn (schoolcampus filialen), Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.
 • eventueel een tweedehands fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

 • laptop: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.
 • ouderbijdrage: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

 •  laptop: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school als je dit zelf niet kan betalen.
 • ouderbijdrage: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van o.a. Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een regeling: de christoffelregeling, hieruit kunnen de schoolkosten worden vergoed.

 • schoolkosten: ouders kunnen een aanvraag doen voor schoolkosten bij de school. Zie voor meer informatie https://www.cgu.nl/ouders/financien
 • laptop: neem hiervoor contact op met school, als je zelf geen laptop kunt betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

 • laptop: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.
 • schoolkosten: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

 • laptop: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school als je dit zelf niet kan betalen.
 • schoolkosten: neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van o.a. Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders, zie https://www.globecollege.nl/ouders/financien/.

 • Laptop: je krijgt via school een code voor de Rent company. Neem contact op met de school als je problemen hebt om dit te betalen.
 • Ouderbijdrage: neem contact op met de school als je problemen hebt om dit te betalen.

Je kan bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • laptop: Neem contact op met de school als je problemen hebt om dit te betalen.
 • ouderbijdrage: neem contact op met de school als je problemen hebt om dit te betalen.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Laptop: via Leergeld Utrecht kun je een aanvraag voor de laptop doen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een laptop is niet verplicht.
 • Vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten: neem contact op met school als je deze niet kan betalen.

Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een laptop is niet verplicht.
 • Vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten: neem contact op met school als je deze niet kan betalen.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Je kan bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of  daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn (schoolcampus filialen), Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.
 • eventueel een tweedehands fiets om naar school te gaan.
Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: wij geven schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn (schoolcampus filialen), Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.
 • eventueel een tweedehands fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders.

 • I-pad: de school schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt gedeeltelijk vergoed. Neem voor de details hierover contact op met school.
 • Schoolkosten/ excursies: neem hierover contact op met school.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • I-pad: Neem contact op met school als je de I-pad niet kan betalen.
 • Schoolkosten/ excursies: neem hierover contact op met school, als je deze niet kan betalen.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: wij geven schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van o.a. Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders. Zie ook https://gregorius.nl/descart-betaling-schoolkosten/

laptop: Je kunt voor het aanschaffen van de laptop de U-pas inzetten, neem hiervoor contact op met school of met Leergeld Utrecht.

ouderbijdrage en deelnemersbijdrage: neem hiervoor contact op met school of met Leergeld Utrecht.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
Deze school heeft een regeling voor U-pashouders.

laptop:  Je kunt voor het aanschaffen van de laptop de U-pas inzetten, neem hiervoor contact op met school of met Leergeld Utrecht.

ouderbijdrage en deelnemersbijdrage: neem hiervoor contact op met school of met Leergeld Utrecht.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een overzichtspagina gemaakt van de schoolkosten: https://gregorius.nl/descart-betaling-schoolkosten/

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van o.a. Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van o.a. Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Je kan bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of  daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn (schoolcampus filialen), Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.
 • eventueel een tweedehands fiets om naar school te gaan.
Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: wij geven schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan of daar al op zitten. Met de pas kan een kind zelf voor € 50 schoolspullen kopen bij winkels van de Hema, Bruna, Albert Heijn (schoolcampus filialen), Bristol, Perry Sport en Aktie Sport.
 • eventueel een tweedehands fiets om naar school te gaan.
Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

Laptop: er wordt een Chromebook gebruikt. De Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig. Vraag dit bij Leergeld Utrecht aan.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

Laptop: er wordt een Chromebook gebruikt. De Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig. Vraag dit bij Leergeld Utrecht aan.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een solidariteitsfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het solidariteitsfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het solidariteitsfonds.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, het bedrag dat resteert wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het solidariteitsfonds van de school. Dit kan Leergeld Utrecht beoordelen.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor ouderejaars leerlingen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Het bedrag wordt voldaan uit het solidariteitsfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag de code dus bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het solidariteitsfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders:

 • I-pad: voor de aanschaf van de I-pad kan je de U-pas inzetten, neem voor meer informatie contact op met school.
 • vrijwillige ouderbijdrage: neem voor meer informatie contact op met school.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft schoolspullenpassen aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • I-pad: neem contact op met school, als je deze niet kunt betalen.
 • vrijwillige ouderbijdrage: neem contact op met school, als je deze niet kunt betalen.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Schoolspullen: Leergeld Utrecht geeft een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan. Met de pas kan een kind zelf voor € 50,- schoolspullen kopen bij o.a. de Hema, Bruna, Bristol en Perry Sport.
 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
Let op: De informatie van de school gaat altijd boven de informatie die Leergeld Utrecht op de website verstrekt.

Wil je een aanvraag doen bij Leergeld Utrecht?

Klik op de knop Aanvraag doen en vul de gevraagde gegevens zo duidelijk en volledig mogelijk in. Deze gegevens hebben wij nodig om de aanvraag zo goed en snel mogelijk te behandelen.