Informatie schoolkosten middelbare school

Als je kind naar de middelbare school gaat, kunnen de kosten snel oplopen. Je hoeft niet altijd alle kosten zelf te betalen. Hier vind je alle informatie over schoolkosten, wie wat moet betalen en hoe je ondersteuning kan vragen.

https://leergeldutrecht.nl/wp-content/uploads/2018/05/cropped-icon-leergeld-512.png

 • Als je kind op 1 juli 11 jaar is en komend schooljaar naar de middelbare school gaat, dan heeft hij/zij recht op een U-pastegoed van €385. Vraag dit snel aan bij het U-pasbureau en kies in het contactformulier bij onderwerp voor “Aanpassen van U-pastegoed”.
 • Op de website waar je de schoolboeken bestelt, wordt een groot aantal extra materialen aanbevolen. Ons advies is de extra materialen niet te bestellen. Je bespaart veel geld als je alleen de verplichte materialen bestelt. De rekening voor de extra materialen moet je zelf betalen, je krijgt geen hulp van de school of Leergeld Utrecht.
 • Vergelijk de prijzen van winkels waar je schoolspullen kunt kopen.
 • In sommige gevallen is een tweedehands exemplaar ook geschikt.
 • Mogelijk kun je een toeslag krijgen voor de kinderen: het Kindgebonden Budget, zie https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kindgebonden-budget/kindgebonden-budget

Je kunt ons mailen, whatsappen of bellen met je vragen.

Mailen kan naar info@leergeldutrecht.nl

Bellen kan naar 030-7370332 tijdens de telefonische spreekuren.

De spreekuren zijn:

 • Maandag 9.30-12.00 uur
 • Dinsdag 13.30-14.30 uur
 • Donderdag 9.30-12.00 uur

Stuur een bericht via Whatsapp naar 030-7370332 (u kunt niet bellen via Whatsapp)

Als je kind naar de middelbare school gaat, zijn de kosten hoger dan op de basisschool. Er zijn verschillende soorten schoolkosten. Je hoeft niet alle schoolkosten zelf te betalen. Sommige kosten moet de school betalen. Ook voor andere kosten is er steun.

In dit overzicht staat wie verantwoordelijk is voor de kosten, de school of de ouders.

Er zijn vier soorten schoolkosten:

 1. Kosten voor de school
 2. Kosten voor ouders/ verzorgers
 3. Kosten voor laptops
 4. Vrijwillige ouderbijdrage (schoolkamp, excursies e.a. activiteiten)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Kosten voor school

De school is verantwoordelijk voor lesmateriaal, zoals leerboeken, werkboeken, projectboeken, examentraining en eigen lesmateriaal.

In dit overzicht staat wat de school ook zelf betaalt en niet aan jou als ouder mag vragen.

2. Kosten voor ouders/ verzorgers 

Sommige materialen moeten door ouders/ verzorgers zelf betaald worden. Het gaat dan om kosten voor persoonlijke materialen die langer dan een jaar meegaan. Het kan gaan om een atlas, woordenboeken, rekenmachine, multomap, gereedschap.

Soms is het niet nodig woordenboeken en een atlas (nieuw) aan te schaffen. Kinderen zoeken veel op het internet. We raden aan af te wachten wat écht nodig is. Soms zijn er aanbiedingen of kun je iets tweedehands aanschaffen. Bij Leergeld Utrecht kan je aan het eind van een schooljaar een Schoolspullenpas aanvragen waar je een deel van deze schoolspullen mee kunt kopen. Deze is helaas maar voor een beperkte groep kinderen die naar de middelbare school gaat aan te vragen. Houd daarvoor onze website in de gaten. Als in de bovenbouw een grafische rekenmachine verplicht is kun je deze aanvragen bij Leergeld Utrecht.

3. Kosten voor laptop of tablet

Scholen kunnen jou vragen een laptop of tablet aan te schaffen voor je kind. Als je dit niet zelf kunt betalen, moet de school jou helpen. De school is ervoor verantwoordelijk dat elk kind de juiste middelen heeft om het schoolwerk te maken. Sommige middelbare scholen hebben een solidariteitsfonds om te helpen. Vaak vragen zij ouders ook de U-pas te gebruiken. Vanaf 1 april kan je op deze website zien welke regeling de middelbare school van jouw kind heeft en bij wie je een aanvraag in kunt dienen: bij Leergeld Utrecht of bij de school. Neem voor de zomervakantie contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Volgens de wet is de school verplicht te helpen. Dat kan ook zijn met een leenlaptop. Wij hebben een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Hierin staat precies wie wat moet regelen of betalen. Die brief kan je hier vinden.

4. Schoolkamp, excursies en andere activiteiten (Vrijwillige ouderbijdrage)

Kosten voor schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen en gala’s buiten het verplichte programma vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Deze bijdrage hoef je niet te betalen, hij is vrijwillig. Alle kinderen mogen meedoen met deze activiteiten, ook als ouders niet betalen. Ook hiervoor hebben sommige scholen een solidariteitsfonds. Vanaf 1 april kan je hier zien hoe dat op de school van jouw kind is geregeld. Neem voor meer informatie contact op met de school of met Leergeld Utrecht. Wij hebben ook een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Hierin staat precies wie wat moet regelen of betalen. Die brief kan je hier vinden.

Algemene informatie schoolkosten

Wil je meer weten over je rechten met betrekking tot schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage kijk dan hier voor meer informatie van de overheid en hier voor een folder met uitleg. Ook op de website van Ouders & Onderwijs vind je veel informatie.

 

Fiets

Is er een fiets nodig om naar school te gaan? Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor een tweedehands fiets. Daarvoor vragen wij een eigen bijdrage van € 30. Als die eigen bijdrage een probleem is, laat het ons dan weten.

 

Voor extra activiteiten buiten de lessen om, hoeven ouders niet te betalen als ze dat niet kunnen of willen. Voorbeelden zijn een sportdag, een museumbezoek of een schoolreis. Deze kosten vallen onder de vrijwillige ouderbijdrage. Vrijwillig betekent dat je niet verplicht bent om de ouderbijdrage te betalen. De kosten voor bijvoorbeeld schoolkampen, schoolreisjes, buitenlandse reizen, tweetalig onderwijs en gala’s vallen ook onder de vrijwillige ouderbijdrage. Je kind mag dan nog steeds meedoen met de extra schoolactiviteiten, zoals een schoolreis. Wij hebben ook een brief gemaakt die je aan de school kan laten zien. Die kan je hier vinden.

Wil je meer weten over je rechten met betrekking tot schoolkosten en vrijwillige ouderbijdrage kijk dan hier voor meer informatie van de overheid en hier voor een folder met uitleg. Ook op de website van Ouders & Onderwijs vind je veel informatie. Hieronder vind je ook een overzicht van de overheid van schoolkosten. En een overzicht welke schoolkosten niet aan ouders mogen worden doorberekend. Brengt de school deze toch in rekening, neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht.

Het verschilt per school welke regeling er is voor de schoolkosten. Ben je benieuwd naar de regelingen van de middelbare scholen in Utrecht? Kies dan hieronder de school waar je de informatie van wilt en geef aan of je kind een U-pas heeft. Let op: dit zijn de regelingen voor het schooljaar 2024-2025. De regelingen voor volgend schooljaar 2025-2026 kunnen anders zijn. Wij werken de informatie per school in april 2025 weer bij.

N.B. staat de (toekomstige) school van je kind er niet tussen, neem dan contact met ons op.

 

 

Het verschilt per school welke regeling er is voor de schoolkosten. Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een of meer middelbare scholen? Kies dan hieronder de school waar je de informatie van wilt en geef aan of je kind een U-pas heeft. De regelingen die je hier ziet, gelden voor het schooljaar 2024-2025.

N.B. staat de (toekomstige) school van je kind er niet tussen, neem dan contact met ons op.

Informatie schoolkosten per school

VO schoolinformatie
U-pas

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds.
Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, de kosten mogen geen problemen opleveren, Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor het blokje “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U-pas te uploaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • Een grote buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, de rest van het bedrag betaalt het schoolfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor leerlingen uit hogere klassen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht ook als je niet in de gemeente Utrecht woont. De kosten worden direct uit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook als je niet betaalt. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een schoolspullenpas (beperkt verkrijgbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je een beroep doen op het schoolfonds van de school, ook zonder U-pas. Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens te uploaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten een drempel zijn.  

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen

Laptop of tablet

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Als de aanvraag is toegekend betaalt het schoolfonds de laptop. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht, ook als je niet in Utrecht woont. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook als je niet betaalt. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt verkrijgbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

De school heeft een eigen schoolfonds.
Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten een drempel zijn.

 • Laptop

Voor hulp bij de aanschaf van de laptop moeten ouders contact opnemen met de school. Voor de laptop dient in principe de U-pas te worden gebruikt. Het restantbedrag wordt vergoed uit het schoolfonds van de school. Neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school via Financien@amadeuslyceum.nl

 • Schoolreizen, excursies, kampen

Deze kunnen via het schoolfonds worden vergoed. Leergeld Utrecht beoordeelt voor het schoolfonds van het Amadeus Lyceum aanvragen voor schoolreizen, excursies etc.

De aanvraag voor schoolreizen gaat via een aanvraag op de website van Leergeld Utrecht.  https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor het blokje “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

De school heeft een eigen schoolfonds.
Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten een drempel zijn.

 • Laptop

De school beslist over het vergoeden van de laptop uit het schoolfonds van de school. Neem hiervoor contact op met de financiële administratie van school via Financien@amadeuslyceum.nl

Schoolreizen, excursies, kampen 
Deze kunnen via het schoolfonds worden vergoed. Leergeld Utrecht beoordeelt voor het schoolfonds van het Amadeus Lyceum aanvragen voor schoolreizen, excursies etc.

De aanvraag voor schoolreizen gaat via een aanvraag op de website van Leergeld Utrecht.  https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor blokje “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Voor  uitgebreide informatie over de financiële regeling van het Christelijk gymnasium verwijzen wij naar de website Christelijk Gymnasium Utrecht (cgu.nl)

De Christoffelregeling en leermiddelenbank

De school biedt ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben een tegemoetkoming in de schoolkosten aan. 
Ouders die daarvoor in aanmerking denken te komen, kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de Christoffelregeling door een formulier in te vullen en dit in te leveren bij de administratie. Het formulier vindt u hier

Niet onder deze regeling vallen kosten met betrekking tot de aanvullende leermiddelen zoals woordenboeken, atlassen, (grafische) rekenmachines en de eigen device. De school stelt via de leermiddelenbank leerlingen in de gelegenheid eventueel een leermiddel van school te lenen indien het niet mogelijk blijkt om het leermiddel zelf aan te schaffen. 

 • Laptop

De laptop moet gekocht worden door de ouders. Hiervoor dient in principe de U pas te worden gebruikt. Ook de rest van het bedrag moet worden betaald door de ouders. De school kan eventueel een leenlaptop geven.

Brugklaskamp en buitenlandse reizen  

De school organiseert ook buitenschoolse activiteiten zoals kampen, dagexcursies en buitenlandse reizen. De school heeft een inspanningsverplichting om alle leerlingen uit de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan deze activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. 

Voor brugklaskamp en reizen heeft de school een Christoffelfonds. Ouders die daarvoor in aanmerking denken te komen, kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de Christoffelregeling door een formulier in te vullen en dit in te leveren bij de administratie. Het formulier vindt u hier

Je kunt bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Voor  uitgebreide informatie over de financiële regeling van het Christelijk gymnasium verwijzen wij naar de website Christelijk Gymnasium Utrecht (cgu.nl)

De Christoffelregeling en leermiddelenbank

De school biedt ouders/verzorgers die het financieel moeilijk hebben een tegemoetkoming in de schoolkosten aan. 
Ouders die daarvoor in aanmerking denken te komen, kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de Christoffelregeling door een formulier in te vullen en dit in te leveren bij de administratie. Het formulier vindt u hier

Niet onder deze regeling vallen kosten met betrekking tot de aanvullende leermiddelen zoals woordenboeken, atlassen, (grafische) rekenmachines en de eigen device. De school stelt via de leermiddelenbank leerlingen in de gelegenheid eventueel een leermiddel van school te lenen indien het niet mogelijk blijkt om het leermiddel zelf aan te schaffen. 

 • Laptop

De laptop moet gekocht worden door de ouders. De school kan eventueel een leenlaptop geven.

Brugklaskamp en buitenlandse reizen  

De school organiseert ook buitenschoolse activiteiten zoals kampen, dagexcursies en buitenlandse reizen. De school heeft een inspanningsverplichting om alle leerlingen uit de doelgroep te kunnen laten deelnemen aan deze activiteiten. Om deze activiteiten te kunnen bekostigen vraagt de school een vrijwillige ouderbijdrage. 

Voor brugklaskamp en reizen heeft de school een Christoffelfonds. Ouders die daarvoor in aanmerking denken te komen, kunnen daarvoor een aanvraag doen bij de Christoffelregeling door een formulier in te vullen en dit in te leveren bij de administratie. Het formulier vindt u hier

Je kunt bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

 • LaptopOuders kunnen via de website van Signpost een laptop bestellen en kiezen uit 3 verschillende laptops. De U-pas kan worden ingezet bij de aanschaf van de laptop. Leerlingen met een U-pas komen in aanmerking voor een bijdrage uit het schoolfonds door middel van een voucher (aan te vragen via s.van.riessen@grcu.nl). Met inzet van U-pas in combinatie met de bijdrage uit het schoolfonds kan een laptop met MS Windows met 3 jaar garantie worden aangeschaft.  Voor de duurste laptop of een langere garantietermijn moet de ouder zelf een deel bijbetalen. Leergeld Utrecht vergoedt dit niet.
 • Schoolreizen: Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds voor het Gerrit Rietveld College. De schoolreizen/excursies worden voor 100% vergoed uit dit solidariteitsfonds. Neem hiervoor contact op met Leergeld Utrecht info@leergeldUtrecht.nl of doe een aanvraag via de website van Leergeld Utrecht Aanvraag doen - Stichting Leergeld Utrecht

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

 • Laptop: Ouders kunnen contact opnemen met het Gerrit Rietveld College (Stephanie van Riessen: s.van.riessen@grcu.nl) en kunnen kiezen uit 3 verschillende laptops Met bijdrage uit schoolfonds (maar zonder U-pas) kunnen leerlingen een Chromebook met 3 jaar garantie aanschaffen. Voor een MS Windows laptop of een Chromebook met langere garantie moet bijbetaald worden. Leergeld Utrecht vergoedt dit niet.
 • Schoolreizen: Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds voor het Gerrit Rietveld College. De schoolreizen/excursies worden voor 100% vergoed uit dit schoolfonds. Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de schoolreizen. Neem hiervoor contact op met Leergeld Utrecht info@leergeldUtrecht.nl of doe een aanvraag via de website van Leergeld Utrecht Aanvraag doen - Stichting Leergeld Utrecht.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Het Globe College vraagt géén vrijwillige bijdrage van ouders van de leerlingen: alle leerlingen mogen meedoen aan extra activiteiten.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders, zie https://www.globecollege.nl/ouders/financien/

 • Laptop: je krijgt via school een code voor de Rent company. Neem contact op met de school als je problemen hebt om dit te betalen.

Je kan bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Let op: De informatie van de school gaat altijd boven de informatie die Leergeld Utrecht op de website verstrekt.

Het Globe College vraagt géén vrijwillige bijdrage van ouders van de leerlingen: alle leerlingen mogen meedoen aan extra activiteiten.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders, zie Financiën - Globe College

 • laptop: Neem contact op met de school als je problemen hebt om dit te betalen.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

Je kan bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar)

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Laptop:

Via Leergeld Utrecht kun je een aanvraag voor de laptop doen. Wij gaan ervan uit dat het kind zijn U-pasbudget gebruikt voor de aanschaf van een laptop. Als de U-pas leeg is, verstrekt Leergeld Utrecht een refurbished laptop.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Laptop: via Leergeld Utrecht kun je een aanvraag voor de laptop doen. Leergeld Utrecht verstrekt een refurbished laptop.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

 • Een laptop is niet verplicht. Leergeld Utrecht vergoedt deze niet.
 • Vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten (niet verplicht): neem contact op met school als je deze niet kan betalen.

Bij Leergeld Utrecht kan je een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

 • Een laptop is niet verplicht. Leergeld Utrecht vergoedt deze niet.
 • Vrijwillige bijdrage voor extra activiteiten (niet verplicht): neem contact op met school als je deze niet kan betalen.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar)

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het schoolfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop of tablet die nodig is
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar
 • De grote buitenlandse reis voor leerlingen uit de hogere klassen

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, de rest van het bedrag betaalt het schoolfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor leerlingen uit hogere klassen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kun je een beroep doen op het schoolfonds van de school, ook zonder U pas. Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens up te loaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, de kosten mogen geen belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren.

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Als de aanvraag is toegekend, betaalt het schoolfonds de laptop. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis on hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds van Limus. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U pas up te loaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • Schoolreizen of excursies. Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het schoolfonds van de school.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds van Limus. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U-pas te uploaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • Schoolreizen of excursies. Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen.

Laptop

Voor de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen: De school heeft besloten dat alle leerlingen alleen op school een laptop gebruiken. Deze laptop mag niet meegenomen worden naar huis. Leergeld Utrecht  verwijst dus door naar de school en vergoedt ook geen laptop.

LaptopKamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

De kosten voor het kamp/ de introductieweek in het eerste leerjaar of een buitenlandse reis in hogere klassen worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen.

Laptop of tablet

 • De school heeft besloten dat alle leerlingen alleen op school een laptop gebruiken en deze laptop mag niet meegenomen worden naar huis.
 • Leergeld Utrecht verwijst dus door naar school en vergoedt ook geen laptop.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen)

 • De kosten voor het kamp / de introductieweek in het eerste leerjaar of de grote buitenlandse reis (ouderejaars leerlingen) worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten, ook al kan je dit niet betalen.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Ouders voor wie de financiering van een iPad of schoolreizen een probleem oplevert kunnen een beroep doen op het Boni Solidariteitsfonds Aanvraagformulier-Boni-Solidariteitsfonds-2023.pdf

 • I-pad: Neem voor de details over de vergoedingen contact op met school via een mail met het ingevulde aanvraagformulier aan ouderbijdrage@boni.nl 
 • Schoolkosten/ excursies: neem hierover contact op met school via een mail met het ingevulde formulier aan ouderbijdrage@boni.nl

Leergeld Utrecht vergoedt geen I-pad, schoolreizen of schoolkosten.

Wel kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een tweedehands fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een eigen solidariteitsfonds. U kunt het aanvraagformulier reductieregeling invullen en inleveren bij de financiële administratie van school. Dit formulier kunt u vinden op Aanvraagformulier-Boni-Solidariteitsfonds-2023.pdf

 • I-pad: Ouders voor wie de financiering van een iPad een probleem oplevert kunnen een beroep doen op het Boni Solidariteitsfonds Neem voor de details over de vergoedingen contact op met school via een mail met het ingevulde aanvraagformulier aan ouderbijdrage@boni.nl
 • Schoolkosten/ excursies: neem hierover contact op met school, als je deze niet kan betalen via een mail met het ingevulde aanvraagformulier aan aan ouderbijdrage@boni.nl 

Leergeld Utrecht vergoedt geen I pad, schoolreizen of schoolkosten.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een tweedehands fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas.

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een overzichtspagina gemaakt van de schoolkosten:  https://descart.nl/schoolkosten/

Je kunt hulp vragen op school bijvoorbeeld voor het betalen van laptop en schoolreizen via een mail aan de financiële administratie via debiteuren@gregorius.nl.

 Als je een U-pas of besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een schoolspullenpas (beperkt beschikbaar)

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

 

Laptop: Je kunt voor het aanschaffen van de laptop de U-pas inzetten. Als het niet lukt om de rest van het bedrag te betalen neem hiervoor contact op met school via debiteuren@gregorius.nl.

Schoolreizen: Als het betalen van de deelnemersbijdrage een probleem oplevert, neem je hiervoor contact op met school via debiteuren@gregorius.nl. Alle leerlingen mogen mee met de schoolreizen, ook als de ouders weinig geld hebben.

Leergeld Utrecht vergoedt geen schoolkosten, schoolreizen of laptop. Je kunt wel een aanvraag doen voor:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een overzichtspagina gemaakt van de schoolkosten:  https://descart.nl/schoolkosten/

Je kunt hulp vragen op school bijvoorbeeld voor het betalen van laptop en schoolreizen via een mail aan de financiële administratie via debiteuren@gregorius.nl.

 Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar)

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Leergeld Utrecht vergoedt geen schoolkosten, schoolreizen of laptop

Laptop: Als het niet lukt om de rest van het bedrag te betalen, neem je hiervoor contact op met school via debiteuren@gregorius.nl.

Schoolreizen: Als het betalen van de deelnemersbijdrage een probleem oplevert, neem je hiervoor contact op met school via debiteuren@gregorius.nl. Alle leerlingen mogen mee met de schoolreizen, ook als de ouders weinig geld hebben.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds.
De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U pas up te loaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De grote buitenlandse reis voor leerlingen uit de hogere klassen

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, de rest van het bedrag betaalt het schoolfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor leerlingen uit de hogere klassen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds.
Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kun je een beroep doen op het schoolfonds van de school, ook zonder U pas. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens up te loaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, de kosten mogen geen belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren.

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Als de aanvraag is toegekend, betaalt het schoolfonds de laptop. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis on hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds. Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U-pas up te loaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen.

Laptop of tablet

 • De school heeft besloten dat leerlingen uit de eerste klas alleen op school een laptop gebruiken en deze laptop mag niet meegenomen worden naar huis. Leergeld Utrecht verwijst dus door naar school en vergoedt  geen laptop.

 

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor leerlingen uit hogere klassen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis in hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

 

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een tweedehands fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas. (beperkt beschikbaar)

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je een beroep doen op het schoolfonds van de school, ook zonder U pas. Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens up te loaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen in hogere klassen.

Laptop of tablet

Over de laptop of tablet die nodig is om het onderwijs te volgen: De school heeft besloten dat alle leerlingen alleen op school een laptop gebruiken en deze laptop mag niet meegenomen worden naar huis. Leergeld Utrecht  verwijst dus door naar school en vergoedt geen laptop.

 

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor leerlingen uit hogere klassen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas. (beperkt beschikbaar)

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

 

Deze school heeft een schoolfonds.

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U pas up te loaden.

Het solidariteitsfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De grote buitenlandse reis voor leerlingen uit de hogere klassen

Laptop of tablet

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • de Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, de rest van het bedrag betaalt het schoolfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor leerlingen uit de hogere klassen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds.
De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens up te loaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, de kosten mogen geen belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren.

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

 • Als de aanvraag is toegekend, betaalt het schoolfonds de laptop. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en grote buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

 • Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis on hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Stichting Leergeld doet het beheer van het schoolfonds. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U-pas te uploaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • De grote buitenlandse reis voor leerlingen uit de hogere klassen

Er zijn geen kosten verbonden aan de introductieweek in het eerste jaar.

Laptop:

Voor het chromebook dat nodig is om het onderwijs te volgen:

De Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, de rest van het bedrag betaalt het schoolfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Introductieweek en grote buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren

 • Voor leerjaar 1 t/m 4: vrijwillige ouderbijdrage van 50,- voor schoolreisje en diverse mentoractiviteiten met de klas. Deze bijdrage is echt vrijwillig.
 • Buitenland reis in leerjaar 4: Volt! vraagt een vrijwillige bijdrage van 90,- maar die is echt vrijwillig.

Leerlingen die kiezen voor de sportklas leerjaar 1 t/m 4:

 • Leerjaar 1 t/m 4 50,- per jaar voor de workshops die ze met de sportklas doen. Dit is geen vrijwillige bijdrage.
 • In leerjaar 1 wordt het kledingpakket aangeschaft deze kosten zijn 125,-. Dit is geen vrijwillige bijdrage. Je kunt een beroep doen op het schoolfonds

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het schoolfonds van de school, ook zonder U-pas.

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens up te loaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, de kosten mogen geen belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren.

Laptop:

Als de aanvraag is toegekend, betaalt het schoolfonds het chromebook Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Introductieweek en grote buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren

 • Voor leerjaar 1 t/m 4: vrijwillige ouderbijdrage van 50,- voor schoolreisje en diverse mentoractiviteiten met de klas. Deze bijdrage is echt vrijwillig.
 • Buitenland reis in leerjaar 4: Volt! vraagt een vrijwillige bijdrage van 90,- maar die is echt vrijwillig.

Leerlingen die kiezen voor de sportklas leerjaar 1 t/m 4:

 • Leerjaar 1 t/m 4 50,- per jaar voor de workshops die ze met de sportklas doen. Dit is geen vrijwillige bijdrage.
 • In leerjaar 1 wordt het kledingpakket aangeschaft deze kosten zijn 125,-. Dit is geen vrijwillige bijdrage. Je kunt een beroep doen op het schoolfonds

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Deze school heeft een schoolfonds.

De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Het is belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, zonder dat de kosten hierin een belemmering vormen. Wanneer je kind recht heeft op een U-pas, kan je gebruik maken van het schoolfonds. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan. Leergeld Utrecht vraagt een foto van de voor- en achterkant van je U-pas te uploaden.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De grote buitenlandse reis voor leerlingen uit de hogere klassen

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

De Rent Company schrijft een bedrag van de U-pas af, de rest van het bedrag betaalt het schoolfonds. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Als je een besteedbaar inkomen hebt tot 150% van het bijstandsniveau, kan je aanspraak maken op het schoolfonds van de school, ook zonder U-pas.

Deze school heeft een gezamenlijk schoolfonds. De school is onderdeel van NUOVO-scholen en Leergeld Utrecht beheert het schoolfonds van alle NUOVO-scholen.

Leergeld Utrecht vraagt je de inkomensgegevens up te loaden om je inkomen te beoordelen. De aanvraag gaat via https://leergeldutrecht.nl/aanvraag-doen/ kies dan voor tegel “schoolkosten vo/mbo/hbo/wo” en vink “Voortgezet onderwijs (bijv. laptop, huiswerkbegeleiding)” aan.

Het is voor deze school belangrijk dat alle leerlingen mee kunnen doen aan de verschillende (onderwijs)activiteiten, de kosten mogen geen belemmering vormen.

Het schoolfonds draagt bij aan de volgende schoolkosten:

 • De laptop die nodig is.
 • Het kamp of de introductieweek in het eerste schooljaar.
 • De buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere leerjaren.

Laptop

Voor de laptop die nodig is om het onderwijs te volgen:

Als de aanvraag is toegekend, betaalt het schoolfonds de laptop. Let op: daar is een code van Leergeld Utrecht voor nodig, dus gebruik niet de code die je via school hebt gekregen. Vraag voor je bestelt een code bij Leergeld Utrecht aan.

Kamp/introductieweek en buitenlandse reis (voor ouderejaars leerlingen)

Kun je de kosten van het kamp of de introductieweek in het eerste leerjaar of de buitenlandse reis voor leerlingen uit hogere klassen niet betalen, neem dan contact op met Leergeld Utrecht. De kosten worden direct vanuit het schoolfonds betaald wanneer je dit niet kan betalen. Je kind mag altijd deelnemen aan deze activiteiten. Geen kind hoeft thuis te blijven.

Daarnaast kan je bij Leergeld Utrecht een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een Schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Yuverta leerlingen- en studentenfonds (LSF) vindt het belangrijk dat vmbo-onderwijs toegankelijk is voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Leerlingen die hulp nodig hebben bij de aanschaf van leermiddelen zoals bijvoorbeeld laptops, tablets of andere zaken kunnen hulp vragen bij het loket LSF via schoolfonds@yuverta.nl.  De financiële situatie wordt getoetst door de Stichting Leergeld in de woonplaats.

Deze school heeft een regeling voor U-pashouders:

 • I-pad: voor de aanschaf van de I-pad kan je de U-pas inzetten, neem voor meer informatie contact op met school via schoolfonds@yuverta.nl.  Leergeld Utrecht kan voor gezinnen die bij ons staan ingeschreven een inkomensverklaring opstellen voor je aanvraag bij school die een gezin kan gebruiken bij hun aanvraag bij het solidariteitsfonds.
 • Vrijwillige ouderbijdrage en schoolreizen: neem voor meer informatie contact op met school via schoolfonds@yuverta.nl. Volgens de wet mogen alle kinderen meedoen met de activiteiten van de school.

Leergeld Utrecht vergoedt geen schoolkosten, schoolreizen of laptop.

Bij Leergeld Utrecht kun je wel een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Yuverta leerlingen- en studentenfonds (LSF) vindt het belangrijk dat vmbo-onderwijs toegankelijk is voor iedereen die daar gebruik van wil maken. Leerlingen die hulp nodig hebben bij de aanschaf van leermiddelen zoals bijvoorbeeld laptops, tablets of andere zaken kunnen hulp vragen bij het loket LSF via schoolfonds@yuverta.nl.  De financiële situatie wordt getoetst door de Stichting Leergeld in de woonplaats.

 • I-pad: Als je geen geld hebt voor de aanschaf van een laptop of de I-pad neem voor meer informatie contact op met school via schoolfonds@yuverta.nl  Leergeld Utrecht kan voor gezinnen die bij ons staan ingeschreven een inkomensverklaring opstellen voor je aanvraag bij school die een gezin kan gebruiken bij hun aanvraag bij het schoolfonds.
 • Vrijwillige ouderbijdrage: neem voor meer informatie contact op met school via schoolfonds@yuverta.nl. Volgens de wet mogen alle kinderen meedoen met de activiteiten van de school.

Leergeld Utrecht vergoedt geen schoolkosten, schoolreizen of laptop.

Bij Leergeld Utrecht kun je wel een aanvraag doen voor de volgende kosten:

 • Een (tweedehands) fiets om naar school te gaan.
 • Een schoolspullenpas (beperkt beschikbaar).

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Let op! Het kan zijn dat scholen zelf iets anders communiceren dan hier genoemd staat. De informatie die de school zelf communiceert geldt dan. Heb je hier vragen over? Neem dan contact op met de school of met Leergeld Utrecht via info@leergeldutrecht.nl

Wil je een aanvraag doen bij Leergeld Utrecht?

Klik op de knop Aanvraag doen en vul de gevraagde gegevens zo duidelijk en volledig mogelijk in. Deze gegevens hebben wij nodig om de aanvraag zo goed en snel mogelijk te behandelen.