Van Kledingpas naar Donateurscampagne

Vrijdag 31 maart sloot Stichting Leergeld Utrecht de campagne voor de Sint-Maartenkledingpas 2022-2023 af tijdens een inspiratiebijeenkomst met gastspreker Tim ‘S Jongers en donateurs in het supportershome van FC Utrecht. Tegelijkertijd was dit evenement de start voor een nieuwe campagne om nog meer donateurs te werven. Want de kledingpas was een groot succes.

Tim ‘S Jongers op het Meedoen mag event van Leergeld Utrecht Foto: Birgit Schuch | MediaMaker VC Utrech

De inspiratie kwam van Tim ’S Jongers, auteur van het boek ‘Beledigende Broccoli’, politicoloog en directeur van de Wiardi Beckmanstichting. ‘S Jongers hield een indringend betoog over de impact van armoede op mensen: op het vertrouwen in jezelf en in de toekomst, op de gezondheid en de levensverwachting. ’S Jongers vervolgde dat goedbedoelde hulp de plank heel erg mis kan slaan. Bijvoorbeeld als ervan uit wordt gegaan dat arme mensen domme keuzes maken. Of als de context niet in ogenschouw wordt genomen. En hoe lastig het is dat er tientallen potjes en coaches zijn voor allerlei soorten problemen, maar dat niemand het overzicht heeft over het geheel.

Ervaringskennis
Het verhaal van Tim is voor Leergeld Utrecht aanleiding om na te denken over hoe we ervaringskennis verder kunnen betrekken in de organisatie. Het doet de stichting ook realiseren hoe belangrijk het is om met alle gezinnen die we helpen in gesprek te gaan. En om praktische hulp te blijven geven, zoals fietsen, laptops, schoolspullen of warme kleren.

7750 kledingpassen
Tot nu toe heeft Leergeld met hulp van een groot aantal donateurs 7750 kinderen kunnen helpen met een kledingpas. De passen konden tot 31 maart worden verzilverd. 2250 voor ons nieuwe gezinnen klopten bij ons aan. Een overweldigend succes, waar we ook een beetje van schrikken. Want naast de kleidingpassen lopen de ‘reguliere’ hulpvragen, zoals een laptop, een fiets, bijdrage aan een sportvereniging, door. En we verwachten dat we door de kledingpas nog meer aanvragen zullen krijgen. Dat vraagt veel van de organisatie: van de vrijwilligers die de aanvragen verwerken en het vraagt fondsen.

Helpen?
Daarom doet Leergeld ook weer een oproep op vrijgevigheid van donateurs. Je kunt helpen als ambassadeur (zegt het voort), als gulle gever, als vrijwilliger of als ervaringsdeskundige door feedback te geven op onze aanpak.