Cultuurkosten (bijvoorbeeld dansles of muziekles)

Voor muziekles of dansles kun je het U-pastegoed gebruiken. Als de U-pas nog ergens anders voor nodig is, dan horen we dat graag. Dan bekijken we samen hoe de U-pas het beste besteed kan worden.

Als je kind niet voldoende tegoed heeft voor deze kosten of je kind heeft geen U-pas dan werken wij voor cultuurkosten (voor 1 activiteit per kind) samen met het Jeugdfonds Cultuur en met het Paul Verweel Sportfonds. Lees de informatie bij de vragen hieronder goed door of je een aanvraag kunt doen bij ons.

Als de U-pas leeg is, de U-pas ergens anders voor nodig is of je kind heeft geen U-pas hebt (maar je wel in aanmerking komt voor ondersteuning van ons), dan kunnen wij een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Cultuur. Vul dan het aanvraagformulier in en vink Cultuurkosten aan. Wij willen dan weten waar jouw kind muziekles wil volgen en hoe hoog het lesgeld voor een jaar is. Het Jeugdfonds Cultuur beoordeelt dan de aanvraag. Dit kan enkele weken duren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt het Jeugdfonds Cultuur het geld direct over naar de muziekschool. Het is dus belangrijk dat je het lesgeld niet zelf al betaalt. Als jouw kind voor de muzieklessen ook een instrument nodig heeft, kun je dat ook bij de aanvraag aangeven.

Danslessen
Als de U-pas leeg is, de U-pas ergens anders voor nodig is of je kind geen U-pas heeft (maar je wel in aanmerking komt voor ondersteuning van ons), dan kunnen wij  een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Cultuur. Vul dan het aanvraagformulier in en vink Cultuurkosten aan. Wij willen dan weten waar jouw kind dansles wil volgen en hoe hoog het lesgeld voor een jaar is. Het Jeugdfonds Cultuur beoordeelt dan de aanvraag. Dit kan enkele weken duren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, maakt het Jeugdfonds Cultuur het geld direct over naar de dansschool. Het is dus belangrijk dat je het lesgeld niet zelf al betaalt.

Danskleding
Als jouw kind een U-pas heeft, dan kun je zelf een aanvraag indienen bij het Paul Verweel Sportfonds via: Spelregels – Paul Verweel Sportfonds. Lees goed de regels door voordat je een aanvraag doet. Belangrijk is dat je de kleding niet al koopt, je moet eerst de aanvraag indienen.

Als je kind geen U-pas heeft, maar je wel in aanmerking komt voor ondersteuning van ons, dan kun je het aanvraagformulier invullen.

Nee, wij werken samen met het Jeugdfonds Cultuur en vergoeden per kind 1 cultuuractiviteit.

Aanvraagformulier nieuwe stijl

Velden met een * zijn verplichte velden, als deze leeg blijven kan de aanvraag niet worden verzonden.

Wat heeft je kind nu nodig?
Aanhef
Gezinssituatie
Aanhef
Woon je buiten de gemeente Utrecht, doe dan geen aanvraag.
Woon je buiten de gemeente Utrecht, doe dan geen aanvraag.
Wij hebben een U-pas:
Ik heb een:
Ik heb een:
Mijn partner heeft:
Gezinsinkomen
¹ Beoordeling hangt af van uw besteedbaar inkomen. Wij nemen contact met u op.
Gezinsinkomen
¹ Beoordeling hangt af van uw besteedbaar inkomen
Ik maak gebruik van (meerdere opties mogelijk)

Maximum file size: 8.39MB

* zoals je loonstrook, uitkeringsspecificatie of inkomstenbelasting.

Gegevens van het kind voor wie je een aanvraag doet. (Let op: vul voor ieder kind een nieuw aanvraagformulier in)

bijvoorbeeld: 9-09-2009
Geslacht
60643669030-
Ben je al aangemeld voor een verjaardagsbox van Jarige Job?
Wij kunnen je gezin aanmelden bij Stichting Jarige Job. Je kind(eren) krijgt/krijgen dan van deze Stichting ieder jaar een verjaardagsbox. Als je hiervoor kiest geven we de persoonsgegevens van je gezin door aan Stichting Jarige Job. De verjaardagsbox is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar oud. Meer informatie? Klik rechtsboven in het menu op "aanvraag doen" en kijk onder het paarse blokje "overige".

Maximum file size: 8.39MB

Gegevens bij aanvraag zwemles

Heb je al betaald voor de zwemles?

Maximum file size: 8.39MB

Gegevens bij aanvraag schoolkosten basisschool

Wat wil je aanvragen voor dit kind?
Heb je een verklaring van de juf/meester dat thuis extra oefenen met squla noodzakelijk is?

Maximum file size: 8.39MB

We hebben altijd een verklaring van de juf/meester nodig. Vraag deze aan en stuur hem per mail naar ons toe.

Laptop basisschool
We vergoeden 1 laptop per gezin, voor kinderen in groep 6,7 en 8 vergoeden wij soms een eigen laptop.

Huiswerkbegeleiding basisschool
We werken samen met een aantal vaste organisaties. Begeleiding door een andere organisatie kunnen wij niet vergoeden. We kunnen samen met jou kijken wat er mogelijk is.

Gegevens bij aanvraag schoolkosten middelbare school.

Scholen hebben verschillende regelingen, zo vergoeden sommige scholen een laptop, excursies en materialen en andere niet. Wij kunnen je hierover meer informatie geven.

Gegevens bij aanvraag schoolkosten mbo/hbo/wo

Gegevens bij aanvraag sportkosten
(NB: voor kleding en attributen verwijzen we naar het Paul Verweel Sportfonds waar je met de U-pas kunt aanvragen.)

Gegevens bij aanvraag cultuurkosten (zoals muziekles)

Controleer je aanvraag voor verzending.

Heb je alle vragen met * ingevuld? Klik dan hieronder op de knop onder 'Leergeld Utrecht mag mijn gegevens gebruiken om mijn aanvragen te verwerken.' Daarna kun je je aanvraag verzenden.

Nieuwsbrief
De knop VERZENDEN wordt zichtbaar als je akkoord gaat met de verwerking van je gegevens.