Overig

Op deze pagina lees je voor een aantal onderwerpen meer informatie over of we het wel of niet vergoeden en waar je eventueel terecht kunt.

Mijn kind gaat naar de middelbare school of zit al op de middelbare school en heeft schoolspullen en gymkleding nodig. Kunnen jullie mij hiermee helpen?

Eén keer per jaar verstrekken wij een schoolspullenpas aan kinderen die naar de middelbare school gaan of al op de middelbare school zitten. Op de schoolspullenpas staat een bedrag van €50. Dit kan worden besteed aan schoolspullen en gymkleding. Zodra de actie van de schoolspullenpas er weer is, staat dit op onze website en delen wij dit in onze nieuwsbrief. Alleen dan kun je hiervoor een aanvraag doen.

Mijn kind gaat naar de basisschool of zit al op de basisschool en heeft schoolspullen en gymkleding nodig. Kunnen jullie mij hiermee helpen?

Nee, op dit moment is er geen schoolspullenpas voor kinderen die op de basisschool zitten.

Wij willen met ons gezin graag een dagje uit. Kunnen jullie hierbij helpen?

Nee, wij vergoeden geen dagjes uit. Heel soms hebben we een actie voor een dagje uit. Als dat zo is, dan staat dit in onze nieuwsbrief en op onze website. Alleen dan kun je hiervoor een aanvraag doen.

Kan mijn kind een mobiele telefoon krijgen van jullie?

Nee, wij vergoeden geen mobiele telefoons.

De mobiele telefoon van mijn kind is kapot. Kunnen jullie de reparatiekosten vergoeden?

Nee, wij vergoeden geen reparatiekosten van mobiele telefoons.

Mijn kind wil een typecursus volgen. Kunnen jullie dit betalen voor ons?

Ja, wij kunnen hiervoor een vergoeding geven als deze cursus op advies van derden (bijvoorbeeld school) wordt gedaan. Wij hebben dus een verklaring nodig van een derde (bijvoorbeeld school) dat het belangrijk is dat je kind deze cursus gaat volgen. Wij vergoeden maximaal 75% van de kosten van de typecursus.

Mijn kind(eren) heeft/hebben weinig speelgoed. Kunnen jullie voor mijn kind(eren) speelgoed kopen?

Wij kunnen je kind(eren) aanmelden bij Het Speelkwartier als hij/zij geen speelgoed heeft/hebben. Dit is een Speelgoedbank in De Meern. Het Speelkwartier neemt nadat wij je kind(eren) hebben aangemeld, contact met je op om speelgoed uit te zoeken.

Mijn kind wil graag zijn/haar verjaardag vieren, maar dit is voor ons te duur. Kunnen jullie ons hierbij helpen?

Ja, wij kunnen je gezin aanmelden bij Stichting Jarige Job. Je kind(eren) krijgt/krijgen dan van deze stichting ieder jaar een verjaardagsbox.

De verjaardagsbox is er voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar oud. De inhoud van de box wordt aangepast aan de leeftijd van het kind.

Let op: de eerste box moet minimaal 6 weken voor de verjaardag worden aangevraagd. Daarna wordt de verjaardagsbox automatisch ieder jaar opnieuw opgestuurd.

Mijn kind wil graag een kinderfeestje vieren voor zijn/haar vriendjes en vriendinnetjes. Kunnen jullie dit voor ons regelen?

Ja, wij kunnen voor je kind een kinderfeestje aanvragen bij Stichting Kinderfeest. Wij kunnen een kinderfeest aanvragen voor kinderen die in groep 2 tot en met groep 8 van de basisschool zitten. De aanvraag moet zes tot acht weken voor de verjaardag van je kind zijn gedaan.

Mijn kind moet iets printen voor school en heeft daarom een printer nodig. Kunnen jullie dit vergoeden?

Nee, wij vergoeden geen printers. Je kind kan op school of bijvoorbeeld in de bibliotheek printen.

Mijn kind moet een NT2 examen doen. Kunnen jullie dit vergoeden?

Ja. Wij kunnen voor dit examen een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Zij beoordelen deze aanvraag. Dit kan een aantal weken duren. Als de aanvraag wordt goedgekeurd, dan betalen zij het examen voor je kind. Het is belangrijk dat je niet zelf de kosten al betaalt.

Mijn kind moet een ander examen (niet NT2-examen) doen, waarvoor ik apart moet betalen. Kan Leergeld Utrecht hierbij helpen?

Nee. Wij kunnen hier niet bij helpen.

Mijn kind wil met het openbaar vervoer naar school. Kunnen jullie dit vergoeden?
Nee, wij vergoeden geen reiskosten van en naar school toe als dit medisch gezien niet noodzakelijk is. Als de afstand naar school heel erg groot is, dan kunnen wij in uitzonderlijke gevallen een aanvraag doen bij Kinderhulp voor een elektrische fiets.

Zie hieronder als jouw kind om medische redenen niet met de fiets naar school kan.

Voor mijn kind is het om medische redenen niet mogelijk om op de fiets naar de middelbare school te gaan. Kunnen jullie de kosten van het openbaar vervoer voor ons betalen?
Als het om medische redenen echt niet mogelijk is om op de fiets naar school te gaan, dan kunnen wij voor de vergoeding van de reiskosten (van en naar school toe) een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Zij beoordelen dan of de reiskosten voor jouw kind worden vergoed.

Er is wel een medische verklaring nodig waaruit blijkt dat jouw kind niet naar school kan fietsen. Dit kun je opvragen bij de (huis)arts die jouw kind behandelt.

Mijn kind heeft een paspoort of ID-kaart nodig. Kunnen jullie dit vergoeden?

Nee, wij vergoeden zelf geen paspoort of ID-kaart. Wij kunnen hiervoor in uitzonderlijke gevallen een aanvraag indienen bij Kinderhulp. Zij beoordelen de aanvraag. Dit kan een aantal weken duren.

Mijn kind heeft een beugel nodig. Mijn zorgverzekering vergoedt de kosten niet. Kunnen jullie deze kosten betalen? 

Wij vergoeden geen kosten voor beugels / orthodontie. In sommige gevallen kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Als je hier vragen over hebt kun je mailen naar financieleregelingen@utrecht.nl of contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 030. Ook kun je het dichtstbijzijnde buurtteam benaderen.

Mijn kind heeft een bril nodig, maar de bril is heel duur. Mijn zorgverzekering geeft hiervoor geen vergoeding. Kunnen jullie helpen met de betaling van de bril?

Wij vergoeden geen kosten voor brillen. In sommige gevallen kun je hiervoor bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente. Als je hier vragen over hebt kun je mailen naar financieleregelingen@utrecht.nl of contact opnemen met de gemeente via het algemene telefoonnummer 14 030. Ook kun je het dichtstbijzijnde buurtteam benaderen.

Is het via het Buurteam en de bijzondere bijstand niet gelukt, dan kunt u contact met ons opnemen via 030 – 73 70 332 of info@leergeldutrecht.nl.